Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üçüncü molarların mineralizasyon ve erüpsiyon aşamalarına göre 18 yaş sınırı tahmini

Izmir Democracy University International Dentistry & Health Congress, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.297

Dental age estimation with cone beam computed tomography

ESHNR 2019, 32nd Annual Meeting and Refresher Course, Palermo, Italy, 3 - 05 October 2019, vol.10, pp.30

Maksiller sinüs ile diş kökleri arasındaki ilişkinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 2018 Ankara, Turkey., 22 - 23 November 2018

Fibröz displazi: olgu sunumu.

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Turkey., 22 - 23 November 2018

PULPA TAŞI GÖRÜLME SIKLIĞININ KONIK IŞINLI BİLGİSAYARLITOMOGRAFİK GÖRÜNTÜLERDE DEĞERLENDİRİLMESİ

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018

Osteomiyelitin Eşlik Ettiği Florid Semento-Osseöz Displazi: Olgu Bildirimi

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018

Demanslı Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı

1. Uluslararası sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

PARAKERATOTİK TİP ODONTOJENİK KERATOKİST: OLGU SUNUMU

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİİZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2017

Dental implant hastalarının bilgi düzeyi ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23

18 yas ve 21 yas esikleri icin mandibular ucuncu molar kok pulpasinin radyografik gorunurlugunun degerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Dernegi 7. Uluslararasi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

Protezle ilişkili travmatik ülserle karışan skuamoz hücreli karsinoma: Olgu sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Bilimsel Sempozyumu, 13 - 15 April 2017

A pilot study on dental pattern variety in panoramicradiography for identification

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 1. ULUSLARARASI KONGRESİ, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.55

Mixed type vascular malformation of the mandible A case report

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 1. ULUSLARARASI KONGRESİ, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.56

Focal epithelial hyperplasia heck s disease A casereport

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 1. ULUSLARARASI KONGRESİ, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.54

Unusual located adenomatoid odontogenic tumor Case report

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 1. ULUSLARARASI KONGRESİ, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.34

Calcium channel blocker induced gingivalovergrowth Report of two cases

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 1. ULUSLARARASI KONGRESİ, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.55 identifier identifier identifier

Florid cemento-osseous dysplasia: a case report

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslarası Kongresi, 21 - 23 November 2013

Mandibulada travmatik kemik kisti: olgu sunumu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 3 - 05 October 2013

Dens invaginatus ile ilişkili radiküler kist: olgu sunumu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 3 - 05 October 2013

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Lamina Dura Kalınlaşması

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 April 2013

Fibrodisplazi Ossifikans Progresivaya Eşlik Eden Bilateral Bifid Mandibular Kondil

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 April 2013

Tumoral Calcinosis with Dental Findings: A Case Report

12. European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2 - 05 June 2010

Brown Tümör: İki Olgu Raporu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 October 2007

Migratory Stomatitis: İki Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 April 2006

Fibröz Displazi: Olgu Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 April 2006

Severe Hypodontia: A Case Report

Ağız Hastalıkları 1. Uluslarası Kongresi, 2 - 05 June 2005 identifier

Symmetrical Gingival Fibromatosis: Report of Two Cases

Ağız Hastalıkları 1. Uluslarası Kongresi, 2 - 05 June 2005

ROC Analysis Based Diagnostic Comparison of Panoramic and Intraoral Radiographs

Joint Meeting of the Continental European Division (CED) Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) of IADR (International Association for Dental Research), 25 - 28 August 2004

İlginç Bir Protez Kullanımı: Olgu Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu ve 3. Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 16 - 18 April 2004

Florid Semento-osseöz Displazi: Olgu Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu ve 3. Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 16 - 18 April 2004

Baş ve Boyun Radyoterapisi Uygulanan Bir Olguda Oral ve Dental Bulgular

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu ve 3. Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 16 - 18 April 2004

Osteoma Kutis: Vaka Raporu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 17 - 18 May 2002

Travmatik Ülser: Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 April 2013

Books & Book Chapters

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Hızlı Prototipleme Teknolojisi

in: Dentomaksillofasiyal Konik Isinli Bilgisayarli Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, Kıvanç Kamburoğlu, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.151-157, 2019

Çenelerin benign lezyonları

in: Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, İlknur Özcan, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.707-726, 2017

Dental Muayenehane

in: Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri İçin Dört Elli Diş Hekimliği, Varlı Uzun Gülay, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.117-129, 2016

Radyolojide Temel Kavramlar

in: Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri İçin Dört Elli Diş Hekimliği, Varlı Uzun Gülay, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.131-161, 2016

Metrics

Publication

80

Citation (WoS)

47

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

69

H-Index (Scopus)

4

Project

4

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals