Mandibulada travmatik kemik kisti: olgu sunumu


BOYACIOĞLU DOĞRU H. , coşkun e. , ADİLOĞLU S. , ÇAĞIRANKAYA L. B. , AKKAYA N.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 3 - 05 Ekim 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri