Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Spectral analysis of lithium tremor

Archives of Neuropsychiatry, vol.58, pp.268-273, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Weight Loss Associated with Clozapine: A Case Report

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.31, no.2, pp.143-145, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Diverse Genotypes and Phenotypes of Three Novel Thyroid Hormone Receptor-alpha Mutations

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.101, no.8, pp.2945-2954, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Serotonin syndrome with a combination of aripiprazole and fluoxetine: A case report

Therapeutic Advances in Psychopharmacology, vol.5, no.2, pp.138-140, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

A case of clozapine intoxication presenting with atypical NMS symptoms

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, vol.17, no.5, pp.819-821, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

A case of clozapine intoxication presenting with atypical NMS symptoms

International Journal of Neuropsychopharmacology, vol.17, pp.819-821, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Role of a Natural Antisense Transcript, FGF2-AS, in Affective Behavior

72nd Annual Scientific Convention and Meeting of the Society-of-Biological-Psychiatry (SOBP), California, United States Of America, 18 - 20 May 2017, vol.81 identifier

Electroconvulsive therapy in the elderly: A case series

29th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Vienna, Austria, 17 - 20 September 2016, vol.26 identifier

Depresyon nörobiyolojisinde yeni bir molekül GFG

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.25, pp.5-6

Association Between NPY Gene Polimorphisms and Alcohol Dependence

III. International Congress of the Molecular Biology Association, 10 - 12 September 2014

Klozapin ve elektrokonvülsif tedavi birlikte kullanılan olguların gözden geçirilmesi

18. TPD YıllıkToplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.23

The fole of FGF2 AS in stress and depression like behavior in rats

Annual Meeting of Society for Neuroscience, San Diego, United States Of America, 9 - 13 November 2013

Psikojenik parkinsonizm Olgu sunumu

49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 28 September 2013

Association of serotonin transporter gene (SLC6A4) polymorphisms with alcohol dependence in a Turkish population

9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2010, vol.42, pp.255-256 identifier

Lityum tremorunun spektral analizi

8. Ulusal Hareket Bozuklukları ve Parkinson Hastalığı Kongresi, Muğla, Turkey, 30 - 04 September 2009

Books & Book Chapters

Şizofreni: Kavramın Tarihçesi, Epidemiyoloji, Klinik Özellikler ve Seyir

in: Temel ve Klinik Psikiyatri Kitabı, Karamustafalıoğlu Mustafa, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.201-215, 2018

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Psikoloji ve Psikiyatrinin Yeri

in: Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, AYHAN Ali, BOZDAĞ Gürkan, DEREN Özgür, ESİNLER İbrahim, HARMANLI Özgür, ÖNDEROĞLU Lütfü S., ÖZYÜNCÜ Özgür, SALMAN M. Coşkun, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.61-80, 2014

Bağımlılıkla İlgili ve Toksik Bozukluklar

in: Lishman Organik Psikiyatri Nöropsikiyatri Ders Kitabı 4 Baskı, David AS, Fleminger S, Kopelman MD, Lovestone S, Mellers JDC (Çev. Ed: Yağcıoğlu AEA), Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.689-743, 2013