Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acquisition of boron tolerance by salt pretreatment in two sunflower cultivars

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.44, sa.2, ss.153-166, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Freezing tolerance of chickpea: biochemical and molecular changes at vegetative stage

BIOLOGIA PLANTARUM, cilt.62, sa.1, ss.140-148, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Chilling tolerance of Cicer arietinum lines evaluated by photosystem II and antioxidant activities

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.38, sa.3, ss.499-510, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A crop tolerating oxidative stress induced by excess lead: maize

ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, cilt.31, sa.2, ss.319-330, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Physiological responses of three maize cultivars to drought stress and recovery

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.75, sa.1, ss.34-42, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PSII photochemistry and antioxidant responses of a chickpea variety exposed to drought

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, cilt.63, ss.583-594, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of cadmium on antioxidant enzyme and photosynthetic activities in leaves of two maize cultivars

JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, cilt.165, sa.6, ss.600-611, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Drought on Morphological Traits of some Sunflower Lines

Ekin- Journal of Crop Breeding and Genetics, cilt.2, ss.54-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating Foliar Responses of Sunflower Genotypes under Drought Stress

International Journal of Scientific Research in Science and Technology, cilt.1, sa.6, ss.54-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Drought effects on yield traits of some sunflower inbred lines

Agriculture & Forestry, cilt.61, sa.4, ss.101-107, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF DROUGHT ON PLANTS AND TOLERANCE MECHANISMS

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.18, sa.4, ss.723-740, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aspir Genotiplerinin Nikel Fitoremediasyonunda Kullanılma Potansiyelleri Nikel Akümülasyonu, Translokasyonu ve Antioksidant Enzim Yanıtları.

9th Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, İSEEP, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.41-42

İki farklı su rejiminde soya bitkisinin fotosentetik kapasitesinin karşılaştırılması

UBFS-2018 III. Uluslararası Katılımlı Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Does salt pre-treatment provide amelioration effect on toxic boron levels in two sunflower cultivars?

Proceeedings of International Agricultural, Biological Life Science Conference, Edirne, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2018

Proteome analysis of sunflower leaf responses to drought stress and recovery

VII. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Konya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

Quantification of drought tolerance levels of sunflower inbred lines by means of chlorophyll a fluorescence

19th International Sunflower Conference, 29 May-3 June, Edirne, Turkey., Edirne, Türkiye, 29 Mayıs - 03 Haziran 2016

Effects of Drought Stress on Sunflower Stems and Roots

International Conference on Chemical, Agricultural and Life Sciences (CALS-16), Balvi, Letonya, 4 - 05 Şubat 2016, ss.53-59

Soya Çeşitlerinin Kuraklık Toleranslarının JIP Testle Taranması

18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2015, ss.237

Evaluating Foliar Responses of Sunflower Genotypes under Drought Stress

1st International Symposium of Applied Biology-CIBA 2015, Oran, Cezayir, 29 Kasım - 01 Aralık 2015, cilt.1, ss.54-63

Effects of Drought on Morphological Traits of Some Sunflower Lines

2. International Plant Breeding Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2015, ss.158

Drought Effects on Yield Traits of Some Sunflower Inbred Lines

6th International Scientific Agricultural Symposium, Jahorina, Bosna-Hersek, 15 - 18 Ekim 2015, ss.176

Investigation of antioxidant enzyme activities under low temperatures in wheat plants

Eurobiotech Agriculture Symposium, Kayseri, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2012, cilt.161, ss.41 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

İnorganik Besinlerin Özümlenmesi (13. Bölüm)

Bitki Fizyolojisi ve Gelişimi, İSMAİL TÜRKAN, Editör, Palme Yayınevi, Ankara, ss.353-376, 2019

Hücre: Yaşamın Temel Birimi (3. Bölüm)

Biyoloji Öz, Eyidoğan Füsun , Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara., Ankara, ss.44-59, 2015