Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aspir Genotiplerinin Nikel Fitoremediasyonunda Kullanılma Potansiyelleri Nikel Akümülasyonu, Translokasyonu ve Antioksidant Enzim Yanıtları.

9th Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, İSEEP, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.41-42

İki farklı su rejiminde soya bitkisinin fotosentetik kapasitesinin karşılaştırılması

UBFS-2018 III. Uluslararası Katılımlı Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 26 - 29 September 2018

Does salt pre-treatment provide amelioration effect on toxic boron levels in two sunflower cultivars?

Proceeedings of International Agricultural, Biological Life Science Conference, Edirne, Turkey, 2 - 05 September 2018

Proteome analysis of sunflower leaf responses to drought stress and recovery

VII. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2018 Sustainable Development

Effects of Drought Stress on Sunflower Stems and Roots

International Conference on Chemical, Agricultural and Life Sciences (CALS-16), Balvi, Latvia, 4 - 05 February 2016, pp.53-59 Sustainable Development

Soya Çeşitlerinin Kuraklık Toleranslarının JIP Testle Taranması

18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Turkey, 18 - 19 December 2015, pp.237 Sustainable Development

Evaluating Foliar Responses of Sunflower Genotypes under Drought Stress

1st International Symposium of Applied Biology-CIBA 2015, Oran, Algeria, 29 November - 01 December 2015, vol.1, pp.54-63 Sustainable Development

Drought Effects on Yield Traits of Some Sunflower Inbred Lines

6th International Scientific Agricultural Symposium, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 15 - 18 October 2015, pp.176 Sustainable Development

Investigation of antioxidant enzyme activities under low temperatures in wheat plants

Eurobiotech Agriculture Symposium, Kayseri, Turkey, 12 - 14 April 2012, vol.161, pp.41 identifier

Books & Book Chapters

İnorganik Besinlerin Özümlenmesi (13. Bölüm)

in: Bitki Fizyolojisi ve Gelişimi, İSMAİL TÜRKAN, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.353-376, 2019

Hücre: Yaşamın Temel Birimi (3. Bölüm)

in: Biyoloji Öz, Eyidoğan Füsun , Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara., Ankara, pp.44-59, 2015

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

782

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

325

H-Index (Scopus)

6

Project

10

Thesis Advisory

5

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals