Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effectiveness of Group Interpersonal Psychotherapy Among Women with Major Depression in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The experiences of Turkish families caring for individuals with Schizophrenia: A qualitative inquiry

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, cilt.64, sa.5, ss.497-505, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Attitudes of social work students towards older people

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, cilt.19, sa.5, ss.764-778, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Factors affecting the psychological distress among unemployed and re-employed individuals

CAREER DEVELOPMENT INTERNATIONAL, cilt.20, sa.5, ss.482-502, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Earthquake experience and preparedness in Turkey

DISASTER PREVENTION AND MANAGEMENT, cilt.24, sa.1, ss.21-37, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Problem-Focused Coping Strategies Predict Posttraumatic Growth in Veterans With Lower-Limb Amputations

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, cilt.41, sa.4, ss.466-483, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TURKISH ADAPTATION OF THE GERIATRIC SOCIAL WORK COMPETENCY SCALE IN A GROUP OF SOCIAL WORK BACHELOR STUDENTS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.18, sa.1, ss.60-67, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Coping and Quality of Life in Turkish Women Living with Ovarian Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, sa.9, ss.4005-4012, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Psychological Symptoms, Illness-Related Concerns and Characteristics of Relatives of Turkish Patients with Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.11, sa.6, ss.1659-1667, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOSYAL İNOVASYONUN VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN GELECEĞİNDEKİ ROLÜ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.1, ss.169-187, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukları Kurum Bakımında Olan Ebeveynler: Yaşam Deneyimleri, Hizmet Beklentileri ve Gelecek Planları üzerine Niteliksel Bir İnceleme

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.19, sa.42, ss.66-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.18, ss.315-366, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terörizmin Psikososyal Etkileri ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.29, sa.2, ss.307-334, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Halk Sağlığı Sosyal Hizmet Uygulamalarının İncelenmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, cilt.11, ss.10-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.20, sa.2, ss.39-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RUH SAĞLIĞI ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ ROL VE SORUMLULUKLARI

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.23, sa.2, ss.93-114, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserle Başetmede Destek Grupları

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.21, sa.1, ss.59-71, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan hakları eğitimi: Güçlendirme yaklaşımı temelinde bir değerlendirme

TAAD, cilt.1, sa.3, ss.147-162, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary objective of social work Social justice From rhetoric to practice through empowerment

Socialinis Darbas, sa.7, ss.8, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan hakları düşüncesi ve sosyal hizmet uygulamaları

Sosyal Hizmet, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik

Sağlık ve Toplum, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spirituality in coping with HIV/AIDS

HIV & AIDS REVIEW, cilt.6, sa.3, ss.10-15, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sosyal Hizmetin Temel Hedefi: Sosyal Adalet - Güçlendirme ile Retorikten Pratiğe

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.17, sa.1, ss.53-69, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Semashko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017, ss.383-392

Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan’da Sosyal Refah Hizmetleri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017, ss.375-382

İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Hizmeti: Psikososyal Yönler ve Müdahaleler

9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018

Sosyal yenilikçilik sosyal hizmet eğitim müfredatına nasıl eklenmeli?

VIII. International Congress of Research in Education, Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018 - 11 Ocak 2019

İŞ SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEDE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN ROL VE İŞLEVLERİ

2. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERI VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018

Tinsellik

Palyatif Tıp Sempozyumu, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2017

Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan’xxda Sosyal Refah Hizmetleri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası: 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 29 Ekim 2017

Semansko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası: 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 29 Ekim 2017

Sosyal Hizmetin Geleceğinde Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik

International Social Work Congress 2017: Social Problems and the Future of Social Work, 29 - 31 Mayıs 2017, ss.121-123

Sanal Sosyal Çevre İçinde Birey: Psikososyal Gereksinimler, Sosyal İlişkiler ve Mahremiyet Üzerindeki Etkiler

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

Sosyal Hizmet Uzmanları Ne Kadar Etkili İnceleme Yapıyor? Sosyal İncelemenin Temel Ölçütlerine İlişkin Bir Gözden Geçirme

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

Sosyal Hizmet

Tıbbi SH Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Health Care Social Work in Turkey: An Evolving Field of Practice

Health Care Social Work: A Global Perspective, Ren Winnett, Rich Furman, Greg Lamphear, Douglas Epps, Editör, Oxford University Press, New York, ss.203-217, 2019

Terminal Dönem Hasta ve Ailelerinin Psikososyal İhtiyaçları ve Sosyal Çalışmacıların Rolleri

Tıbbi, Hukuki, Manevi ve Etik Boyutlarıyla Palyatif Tıp, , Editör, İSAR YAYINLARI, İstanbul, ss.219-228, 2019

Değerler ve Mesleki Etik

Sosyal Hizmet Etiği, Mustafa ALTUNOĞLU, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.50-75, 2016

Bilirkişi Raporları