Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan’xxda Sosyal Refah Hizmetleri


TUNCAY T. , IŞIKHAN V.

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası: 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text