Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2017 - Continues Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

    Publication Committee Member