Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Three different points of view in stroke rehabilitation: patient, caregiver, and physiotherapist

TOPICS IN STROKE REHABILITATION, cilt.22, sa.5, ss.377-385, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Wii Fit balance training or progressive balance training in patients with chronic stroke: a randomised controlled trial

JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE, cilt.27, sa.4, ss.1145-1151, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reliability and validity of Trunk Control Test in patients with neuromuscular diseases

PHYSIOTHERAPY THEORY AND PRACTICE, cilt.31, sa.1, ss.39-44, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is Physiotherapy Effective in Improving Balance and Gait in Patients with Multiple Sclerosis?: A Systematic Review

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, sa.2, ss.482-493, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BODY COMPOSITION AND ITS RELATIONSHIP WITH MOTOR PERFORMANCE IN NEUROMUSCULAR DISEASES

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.29, sa.1, ss.39-45, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECT OF DUAL TASK ON CLINICAL BALANCE PERFORMANCE IN ATAXIA PATIENTS

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, cilt.27, sa.1, ss.1-7, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COMPARISON OF PAIN FEATURES AND THE FACTORS THAT AFFECTS QUALITY OF LIFE OF CENTRAL AND PERIPHERIC NEUROPATHIC PAIN

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, cilt.24, sa.3, ss.169-176, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of depression, anxiety, and health related quality of life levels of parents of children with neuromuscular diseases

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, cilt.24, sa.1, ss.54-63, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Perception of health related quality of life in patients with hereditary and acquired neurological diseases: a retrospective clinical study

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.20, sa.2, ss.56-63, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of the effects of proprioceptive neuromuscular facilitation techniques and weight training in patients with neuromuscular diseases

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.18, sa.2, ss.65-71, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kas Hastalarında Ayak-Ayak Bileği Karakteristiklerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma

XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

Başın Orta Noktasına Dokunma Aktivitesinde Gövde ve Üst Ekstremite Kinematiklerinin İncelenmesi

XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

DETERMINATION OF UPPER EXTREMITY AND TRUNK KINEMATICS IN WASHING THE FACE ACTIVITY

The International Congress on Physiotechnotherapy (ICPTT), Saraybosna, Bosna-Hersek, 9 - 13 Mart 2018

Parkinson Hastalığında Klinik Karar Verme Süreci: Bir Olgu Sunumu

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 01 Haziran 2017, cilt.5, ss.248-249

Üst Ekstremite Oyun Temelli RehabilitasyonSisteminde En Uygun Ekran Açısının Belirlenmesi

Uluslararası Kapanış Kongresi ”Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2017, cilt.5, ss.382-383

“Sürahiden Bardağa Su Doldurma” Aktivitesinde Üst Ekstremite ve Gövde Kinematiğinin İncelenmesi

Uluslararası Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kapanış Kongresi, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2017, cilt.5, ss.380-381

Farklı Fonksiyonel Aktivitelerde Omuz Ekleminin Kinematik Analizi

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 31 Mayıs - 01 Haziran 2017, cilt.5

Farklı Nörolojik Hasta Gruplarında Ağrı ve Yorgunluğun Günlük Yaşam Aktivitesi ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, cilt.1, ss.231

Hacettepe Üniversitesi Staj Alan Uygulaması Alan Çalışması Derslerinin Durum Değerlendirmesi

Hacettepe Üniversitesi I.Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

The efficacy of trunk exercises in stroke patients.

8th World Congress for Neurorehabilitation, 8 - 12 Nisan 2014

Okul çağındaki nöromusküler hastaların biyopsikososyal özellikleri

3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2011, cilt.22, ss.178

Sakinlerin Gözlüğünden Huzurevinde Yaşam: SWOT Analizi Sonuçları

II Uluslararası Katılımlı Geriatrik Fizyoterapistleri Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2009

Comparing mothers and fathers of children with neuromuscular diseases

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Temmuz 2006, cilt.16 identifier

Falls in muscle disorders

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Temmuz 2006, cilt.16 identifier

Activities of daily living assessment: a study of five tests on person with chronic neurological illness

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Temmuz 2006, cilt.16 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Serebrovasküler Olay

Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar, Aynur Ayşe Karaduman, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.40-60, 2018