Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Reliability and validity of Trunk Control Test in patients with neuromuscular diseases

PHYSIOTHERAPY THEORY AND PRACTICE, vol.31, no.1, pp.39-44, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

BODY COMPOSITION AND ITS RELATIONSHIP WITH MOTOR PERFORMANCE IN NEUROMUSCULAR DISEASES

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.29, no.1, pp.39-45, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

THE EFFECT OF DUAL TASK ON CLINICAL BALANCE PERFORMANCE IN ATAXIA PATIENTS

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.27, no.1, pp.1-7, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

COMPARISON OF PAIN FEATURES AND THE FACTORS THAT AFFECTS QUALITY OF LIFE OF CENTRAL AND PERIPHERIC NEUROPATHIC PAIN

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.24, no.3, pp.169-176, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Comparison of depression, anxiety, and health related quality of life levels of parents of children with neuromuscular diseases

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.24, no.1, pp.54-63, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Perception of health related quality of life in patients with hereditary and acquired neurological diseases: a retrospective clinical study

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.20, no.2, pp.56-63, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Comparison of the effects of proprioceptive neuromuscular facilitation techniques and weight training in patients with neuromuscular diseases

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.18, no.2, pp.65-71, 2007 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kas Hastalarında Ayak-Ayak Bileği Karakteristiklerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma

XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Turkey, 25 - 28 April 2018

DETERMINATION OF UPPER EXTREMITY AND TRUNK KINEMATICS IN WASHING THE FACE ACTIVITY

The International Congress on Physiotechnotherapy (ICPTT), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 March 2018

Parkinson Hastalığında Klinik Karar Verme Süreci: Bir Olgu Sunumu

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul, Turkey, 31 May - 01 June 2017, vol.5, pp.248-249

Üst Ekstremite Oyun Temelli RehabilitasyonSisteminde En Uygun Ekran Açısının Belirlenmesi

Uluslararası Kapanış Kongresi ”Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.382-383

“Sürahiden Bardağa Su Doldurma” Aktivitesinde Üst Ekstremite ve Gövde Kinematiğinin İncelenmesi

Uluslararası Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kapanış Kongresi, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.380-381

Farklı Fonksiyonel Aktivitelerde Omuz Ekleminin Kinematik Analizi

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 31 May - 01 June 2017, vol.5

Farklı Nörolojik Hasta Gruplarında Ağrı ve Yorgunluğun Günlük Yaşam Aktivitesi ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017, vol.1, pp.231

Hacettepe Üniversitesi Staj Alan Uygulaması Alan Çalışması Derslerinin Durum Değerlendirmesi

Hacettepe Üniversitesi I.Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015

The efficacy of trunk exercises in stroke patients.

8th World Congress for Neurorehabilitation, 8 - 12 April 2014

Okul çağındaki nöromusküler hastaların biyopsikososyal özellikleri

3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2011, vol.22, pp.178

Sakinlerin Gözlüğünden Huzurevinde Yaşam: SWOT Analizi Sonuçları

II Uluslararası Katılımlı Geriatrik Fizyoterapistleri Kongresi, Turkey, 11 - 13 November 2009

Comparing mothers and fathers of children with neuromuscular diseases

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Turkey, 2 - 07 July 2006, vol.16 identifier

Falls in muscle disorders

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Turkey, 2 - 07 July 2006, vol.16 identifier

Activities of daily living assessment: a study of five tests on person with chronic neurological illness

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Turkey, 2 - 07 July 2006, vol.16 identifier

Books & Book Chapters

Serebrovasküler Olay

in: Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar, Aynur Ayşe Karaduman, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.40-60, 2018