Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF TURKISH VERSION OF BRIEF AGEING PERCEPTIONS QUESTIONNAIRE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

International Congresson Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, 22 - 23 March 2018, pp.123-124

MENSTRUAL AĞRININ GİDERİLMESİNDE AROMATERAPİ KULLANIMI: LİTERATÜR DERLEMESİ

5. Uluslararası 16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

ÖĞRENCİ HEMŞİRE GÖZÜYLE NÖROLOJİ HASTASINA BAKIM VERMEK ODAK GRUP ÇALIŞMASI

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016

DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY OF PATIENT INTERVENTION SELF CONFIDENCE/COMPETENCE SCALE IN SIMULATION EDUCATION IN TURKEY

4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 2 - 04 July 2012, pp.5230-5232 identifier

Yaşlılarda Pasif Özkıyım Olgu

Akademik Geriatri 2009, Turkey, 20 - 24 May 2009

Dünyada ve Türkiye de Sosyal Bakım Modeli

2. Ulusal Evde Bakım Kongresi, Turkey, 20 - 23 April 2008

Books & Book Chapters