Education Information

Education Information

  • 2004 - 2012 Doctorate

    Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Özel Eğitim Anabilim Dalı (Doğrudan Doktora Programı), Turkey

  • 2000 - 2004 Undergraduate

    Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English