Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Biomedical Signal Analysis

 • Undergraduate Innovative Emotion Recognition Paradigms

 • Undergraduate Electrical Correlates of Perceptual Functions in the Cortex

 • Undergraduate Yenilikçi Duygu Tanıma Paradigmaları

 • Undergraduate Korteksteki Algılama Fonksiyonlarının Elektriksel İlintileri

 • Undergraduate Biyomedikal Sinyal Analizi

 • Undergraduate Elektriksel Korteks Aktiviteleri: EEG ve Uyandırılmış Potansiyeller

 • Undergraduate Electrical Activity of the Cortex: EEG and Evoked Potentials

 • Undergraduate Biomedial Signal Analysis

 • Undergraduate Elektriksel Korteks Aktiviteleri: EEG ve Uyandırılmış Potansiyeller

 • Undergraduate Dolaşım ve Solunum Sistemlerinin Elektriksel Simülasyonu

 • Doctorate Davranışsal ve Hesaplamalı Sinirbilim

 • Undergraduate Electrical Correlates of the Perceptual Functions in the Cortex

 • Undergraduate Futuristic Technological Trends

 • Undergraduate Electrical Simulation of Circulation and Respiratory Systems

 • Undergraduate Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk (HSS)

 • Undergraduate Futuristik Teknolojik Gelişmeler

 • Undergraduate Electrical Correlates of the Perceptual Functions in the Cortex

 • Undergraduate Electrical Activity of the Cortex: EEG and Evoked Potentials

 • Undergraduate Biyomedikal Sinyal Analizi

 • Undergraduate Korteksteki Algılama Fonksiyonlarının Elektriksel İlintileri

 • Undergraduate Innovative Emotion Recognition Paradigms

 • Undergraduate Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk

 • Doctorate Davranışsal ve Hesaplamalı Sinirbilim (Behavioural and Computational Neuroscinece)

 • Undergraduate Electrical Simulation of Circulation and Respiratory Systems

 • Doctorate Davranışsal ve Hesaplamalı Sinribilim

 • Undergraduate Futuristic Technological Trends

 • Undergraduate Futuristik Teknolojik Gelişmeler (Futuristic Technological Trends)

 • Undergraduate Dolaşım ve Solunum Sistemlerinin Elektriksel Simülasyonu

Taught Courses And Trainings

 • 2022 - 2022 EEG’de Psikiyatrik ve Duygusal İndikatörler

  Academic Units - Course

  Aydın S.

 • 2022 - 2022 Bilişsel Sinirbilimde EEG Uygulamaları

  Academic Units - Course

  Aydın S., Kafalıgönül H. H.

 • 2022 - 2022 EEG ve Kortikal Haritalama

  Academic Units - Course

  Aydın S.

 • 2020 - 2020 EEG Sinyallerinden Renkli Kortikal Haritalamaya Geçişte MATLAB Uygulamaları

  Academic Units - Course

  Aydın S.