Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Biyofizik

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Psikiyatri