Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Biomedial Signal Analysis

 • Lisans Elektriksel Korteks Aktiviteleri: EEG ve Uyandırılmış Potansiyeller

 • Lisans Electrical Correlates of the Perceptual Functions in the Cortex

 • Lisans Electrical Correlates of the Perceptual Functions in the Cortex

 • Lisans Electrical Activity of the Cortex: EEG and Evoked Potentials

 • Lisans Biyomedikal Sinyal Analizi

 • Lisans Korteksteki Algılama Fonksiyonlarının Elektriksel İlintileri

 • Lisans Innovative Emotion Recognition Paradigms

 • Doktora Davranışsal ve Hesaplamalı Sinirbilim (Behavioural and Computational Neuroscinece)

 • Lisans Electrical Simulation of Circulation and Respiratory Systems

 • Lisans Futuristic Technological Trends

 • Lisans Futuristik Teknolojik Gelişmeler (Futuristic Technological Trends)

 • Lisans Dolaşım ve Solunum Sistemlerinin Elektriksel Simülasyonu