Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yeti Yitimi olan Üniversite Öğrencilerinin Gereksinimleri: Niteliksel ve Niceliksel Araştıram Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.299-309, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Early Intervention in Children Development at a Hospital Setting An Example from Turkey

Humanities and Social Sciences Review, vol.5, no.3, pp.355-370, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Ülkemizde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Sosyal Beceri Geliştirmeye Yönelik Yapılan Güncel Çalışmalar

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte Dergisi, vol.2, no.3, pp.1-18, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Özel Gereksinimli Çocuk ve Müzik

Çağdaş Eğitim, vol.35, no.373, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Üç altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Çocuk gelişimi ve Eğitimi Dergisi, vol.3, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için çevre düzenlemesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, vol.1, no.1, pp.67-74, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1 30 aylar arasındaki bebeklerin nesne devamlılığı ile ilgili gelişim düzeylerinin incelenmesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, vol.1, no.1, pp.45-58, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Down Sendromlu Çocukların İşitsel Eğitimi

Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi, vol.4, no.2, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oral Health Knowledge of Turkish Senior Child Development Students- Results of the Pilot Study

24th EADPH Congress-Patient-centered care: multi-sectoral approaches to improving oral health, 12 - 14 September 2019

Early Intervention in Child Development At a Hospital Setting An Example from Turkey

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), las vegas, United States Of America, 9 - 12 March 2016

Türkiye’de Erken Müdahale Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Alanının Önemi

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Kemer-Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

Özel Sporcuların Özel Oyuncusu Olmak: Vaka Sunumu

II.Ulusal Engelli Bireylerin Fiziksel Aktivite Çalıştayı, Turkey, 11 - 13 October 2010

Özel Spor Yarışmalarının Özel Gereksinimli Genci Olmak: Vaka Sunumu

II. Ulusal Engelli Bireyler İçin Fiziksel Aktivite Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 October 2010

Harekette Hızın Resimli Kartlar Aracılığı ile Algılanmasına Yönelik Pilot Bir Çalışma

I. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010

Harekette Hızın Renkli Kartlar Aracılığı İle Algılanmasına Yönelik Pilot Uygulama

1 st. International Congress on Children and Sports, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010

Çocuk Gözüyle Parklardan Beklentilerin İncelenmesi

Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.255-267

Çocuk Gelişimci Gözüyle Çocuk Parklarının İncelenmesi

Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.277-278

Okulöncesi Dönem Çocuklarının Çevre Konulu Resimlerinin İncelenmesi

International Congress Architecture &Children, Ankara, Turkey, 18 - 21 November 2009

Çocuk Gözüyle Parklardan Beklentiler

International Congress Architecture &Children, Ankara, Turkey, 18 - 21 November 2009

Hacettepe Arı Gelişimsel Destek Programı

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2009

Çocuk Parkları

II.Belediyecilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 March 2005, pp.15

Çocukların Kitaba ve Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Okul öncesi Eğitim Kongresi (I. International Pre-school Education Conference), İstanbul, Turkey, 30 June - 03 July 2004

A study on picture storybook interest of 6-12 years old children

10th.Europen Conference on Quality in Early Childhood Education EECERA- Conference, London, Canada, 29 August - 01 September 2000

A study of stressful life events experienced by children aged between 4 6 years

10th.Europen Conference on Quality in Early Childhood Education EECERA, London, Canada, 29 August - 01 September 2000

A study on sleep problems in mentally handicapped children

9th.Europen Conference on Quality in Early Childhood Education EECERA- Conference, Helsinki, Finland, 1 - 04 September 1999

The analysis of life events that cause stress on 0-18 years old children

9th.Europen Conference on Quality in Early Childhood Education EECERA- Conference, Helsinki, Finland, 1 - 04 September 1999

A study acquisition of the skills related with some concepts of numbers for mentally handicapped children in preschool period

8th. Annual Europen Early Childhood Education Research Association (EECERA) Conference, Santiago de Compostela, Spain, 2 - 05 September 1998

Exceptional children and creative art education

International Down’s Syndrome Meeting, 20 - 22 October 1995

Anaokuluna devam eden 4-6 yaş grubundaki çocukların nicelik kavramları ile ilgili becerilerinin incelenmesi

8. Ya-pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 1992

Books & Book Chapters

Ortopedik Engelli Çocuklar

in: Özel Gereksinimli Çocuklar, Nilgün Metin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.227-254, 2018

İşitme kayıplı Çocukların Gelişimsel Değerlendirilmesi

in: Gelişimsel Değerlendirme, Bayhan Pınar, Editor, Hedef CS Basım Yayın, Ankara, pp.211-221, 2018

Erken Çocukluk Döneminde Özel Gereksinimli Çocukların Sınıfa Katılımı

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Yönetimi, Gülden Uyanık Balat- Hülya Bilgin, Editor, Anı yayıncılık, Ankara, pp.253-284, 2018

Birden çok engelli çocuklar ve eğitimleri

in: Öğretmenlik Programları için Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Prof. Dr. Necati Baykoç, Editor, İzge Yayıncılık, pp.261-274, 2018

Özel Eğitimin Tarihi Gelişimi

in: Öğretmenlik Programları için Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Baykoç Necate, Editor, İzge Baın Yayın, Ankara, pp.26-41, 2018 Sustainable Development

Çocuk ve Aileyi Hastane Yaşantısına Hazırlama

in: Sağlık Kuruluşlarında Çocuk, Bayhan Pınar, Artan İsmihan, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.71-96, 2018

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Değerlendirilmesi

in: Gelişimsel Değerlendirme, Bayhan Pınar, Editor, Hedef CS Basım Yayın, Ankara, pp.182-196, 2018

Davranış Problemlerinin Değerlendirilmesi

in: Gelişimsel Değerlendirme, Bayhan Pınar, Editor, Hedef Cs Basım yayın, Ankara, pp.224-236, 2018

Çocuk Gelişimine Giriş

in: Çocuk Gelişimi, Aral Neriman, Temel Fulya, Editor, Hedef CS Basım Yayın, Ankara, pp.15-31, 2018

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma, Nilgün metin, Arzu İpek Yükselen, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.112-126, 2017

Bebeklik Döneminde Motor Gelişim

in: Çocuk Gelişimi-1 Bebeklik Döneminde Gelişim, Figen Turan, Arzu İpek Yükselen, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.114-138, 2017

Özel Gereksinimli Çocuklarda Hareket Eğitimi

in: Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi, Gökhan Duman, Editor, Hedef Cs Basın Yayın, Ankara, pp.40-52, 2017

Bilişsel Gelişim

in: Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi, E.Nilgün Baysal Metin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.83-122, 2017

Okul Öncesi Dönemde Motor Gelişim

in: Çocuk Gelişimi-2 Okul Öncesi Döneminde Gelişim, Figen Turan, Arzu İpek Yükselen, Editor, Hedef Cs Basın Yayın, Ankara, pp.24-35, 2017

0-36 Aylık Çocuklar İçin Örnek Planlar

in: Okul Öncesi Eğitim Programları, Aysel Köksal Akyol, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.129-155, 2017 Sustainable Development

Gelişimsel Bozukluklar ve Gelişimsel Değerlendirme

in: Okul Öncesi Dönemde Alternatif Değerlendirme, Pınar Bayhan, Editor, Hedef CS Basın dağıtım, Ankara, pp.107-124, 2017

FEN EĞİTİMİ

in: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ALAN BİLGİSİ, ARAL NERİMAN, DENİZ ÜMİT, KAN ADNAN, Editor, ABY- ALAN BİLGİSİ YAYINLARI, Ankara, pp.485-516, 2016

Bebeklik Döneminde Motor Gelişim

in: Çocuk Gelişimi IBebeklik Döneminde Gelişim, Turan Figen, Yükselen İpek Arzu, Editor, Hedef Yayıncılık, pp.115-140, 2016

PORTAGE Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programları

in: ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLAR VE PROGRAMLAR, TEMEL, FULYA, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.327-353, 2016

0-6 Yaş Arası Çocukların Temel Gelişimsel Özellikleri: Fiziksel ve Sosyal-Duygusal Gelişim

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Diken, H. İbrahim, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.170-208, 2016

Bilişsel Gelişim

in: Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi, Metin Nilgün, Editor, Pegem Akademi Yayınları, pp.83-122, 2016

Okul Öncesi Dönemde Motor Gelişim

in: Çocuk Gelişim IIOkul Öncesi Dönemde Gelişim, Turan Figen, Yükselen İpek Arzu, Editor, Hedef Yayıncılık, pp.23-35, 2016

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Değerlendirme-Gelişimsel Bozukluklar ve Gelişimsel Değerlendirme

in: Okul Öncesi Dönemde Alternatif Değerlendirme, Bayhan Pınar, Editor, Hedef Yayıncılık, pp.107-134, 2016

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma, Metin Nilgün, Yükselen İpek Arzu, Editor, Hedef Yayıncılık, pp.111-126, 2016

Özel Gereksinimli Çocuklarda Tanı ve Değerlendirme

in: Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri, Dinçer Çağlayan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını-Açıköğretim Fakültesi Yayını, pp.60-97, 2016

Özel Gereksinimli çocukların aileleri ve Öğretmenleri

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel eğitim, Baykoç, Necate, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.105-156, 2015

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

in: ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE KAYNAŞTIRMA, METİN, NİLGÜN; YÜKSELEN İPEK ARZU, Editor, HEDEF CS BASIN YAYIN, Ankara, pp.112-126, 2015

0-36 Aylık Çocuklar İçin Örnek Programlar

in: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI, AKYOL KÖKSAL AYSEL, Editor, HEDEF CS BASIM YAYIN, Ankara, pp.129-155, 2015

Özel Gereksinimli Çocuklarda Hareket Eğitimi

in: OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ, DUMAN, GÖKHAN, Editor, HEDEF CS BASIM YAYIN, Ankara, pp.40-52, 2015

Okul Öncesi Dönemde Motor Gelişim

in: ÇOCUK GELİŞİMİ 2 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GELİŞİM, TURAN, FİGEN; YÜKSELEN, İPEK ARZU , Editor, HEDEF CS BASIN YAYIN, Ankara, pp.24-35, 2015

Özel Gereksiniml Çocuklar ve Değerlendirme

in: OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ALTERNATİF DEĞERLENDİRME, BAYHAN PINAR, Editor, HEDEF CS BASIM YAYIN, Ankara, pp.107-124, 2015

Bebeklik Döneminde Motor Gelişim

in: ÇOCUK GELİŞİMİ 1 BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM, Turan, Figen, Yükselen İpek Arzu, Editor, HEDEF CS BASIN YAYIN, Ankara, pp.114-138, 2015

0-6 yaş arası çocukların temel gelişim özellikleri: Fiziksel ve Sosyal Duygusal Gelişim

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Diken, İbrahim, H., Editor, Pegem Akademi yayınları, Ankara, pp.170-208, 2014

Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı

in: Erken Çocukluk eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar, Temel, Z.Fulya, Editor, vize yayınları, Ankara, pp.327-353, 2013

Özel Gereksinim ve Türleri

in: TÜM YÖNLERİYLE ÖZEL BEBEKLER VE ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AİLELER VE ÖĞRETMENLER İÇİN EL KİTABI, DOĞRU YILDIRIM SUNAY, ÖZ ŞÜKRAN AYŞEGÜL, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-51, 2013

0-6 yaş arası Çocukların Temel Gelişimsel Özellikleri: Fiziksel ve Sosyal-Duygusal Gelişim

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Diken, H. ibrahim, Editor, Pegem Akademik yayınları, Ankara, pp.170-208, 2012

Ortopedik Engelli Çocuklar

in: ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR, METİN Nilgün, Editor, Maya Akademi Yayınları, pp.185-208, 2012

Yaygın Gelişimsel Bozukluk/Otizm Spektrum Bozukluğu

in: ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR, METİN Nilgün, Editor, Maya Akademi Yayınları, pp.209-240, 2012

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, BAYKOÇ Necate, Editor, Eğiten Kitap Yayınları, pp.69-86, 2011 Sustainable Development

Özel Eğitimin Tarihi Gelişimi

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, BAYKOÇ NECATE, Editor, Eğiten Kitap Yayınları, pp.31-49, 2011

Özel Gereksinimli Çocukların Aileleri ve Öğretmenleri

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, BAYKOÇ Necate, Editor, Eğiten Kitap Yayınları, pp.105-156, 2011 Sustainable Development

Öğrenme Güçlükleri Olan Çocuklar ve Eğitimleri

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, BAYKOÇ Necate, Editor, Eğiten Kitap Yayınları, pp.253-270, 2011 Sustainable Development

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, BAYKOÇ Necate, Editor, Eğiten Kitap, pp.289-304, 2011 Sustainable Development

Özel eğitimin tarihçesi

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve özel eğitim, Ataman, Ayşegül, Editor, Gündüz Eğitim ve yayıncılık, Ankara, pp.99-120, 2005

Erken Çocukluk Dönemi (3-6 yaş) Gelişim

in: Gelişim ve Öğrenme, Ataman, Ayşegül, Editor, Gündüz Eğitim ve yayıncılık, Ankara, pp.99-133, 2005

Erken Çocukluk Dönemi (3-6 yaş) Gelişim

in: Gelişim ve Öğrenme, Ataman, ayşegül, Editor, Gündüz Eğitim ve yayıncılık, Ankara, pp.99-133, 2004

Erken Çocukluk Döneminde Üç-Altı yaş Grubu Çocuklar ve Gelişim Özellikleri

in: GELİŞİM VE ÖĞRENME, ATAMAN Ayşegül, Editor, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, pp.99-133, 2003

Özel eğitimin tarihçesi

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, Ataman, Ayşegül, Editor, Gündüz eğitim ve yayıncılık, Ankara, pp.99-120, 2003 Sustainable Development

Özel Eğitimin Tarihçesi

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, ATAMAN AYŞEGÜL, Editor, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, pp.99-120, 2002