Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2003 - Continues Instructor

    Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi

Courses

  • Undergraduate Yazınsal Metin İncelemeleri

  • Undergraduate BÜTÜNLEŞİK DİL BECERİLERİ

  • Undergraduate Sözlü Sunum Becerileri

  • Undergraduate AKADEMİK ÇALIŞMA BECERİLERİ

  • Undergraduate SINIF YÖNETİMİ