Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CBCT assessment of gubernacular canals in relation to eruption disturbance and pathologic condition associated with impacted/unerupted teeth.

Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, cilt.127, ss.175-184, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of xerostomia on oral complaints in a group of elderly Turkish removable denture wearers

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, cilt.49, sa.2, ss.263-267, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does menstrual cycle effect buffer capacity of stimulated saliva?

CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, cilt.11, sa.3, ss.207-209, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HAREKETLİ PROTEZ KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ ORAL MUKOZA LEZYONLARI VE RİSK FAKTÖRLERİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.667-675, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maksillofasiyal travmalarla ilişkili dış kulak yolu kırıklarının KIBT ile görüntülenmesi

Selcuk Dental Journal, cilt.6, sa.4, ss.130-134, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Squamous cell carcinoma confused with denture-related traumatic ulcer: A Case Report

Yeditepe Dental Journal, cilt.14, ss.119-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aftöz Ülserasyonlar

Türkiye Klinikleri, ss.98-105, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare triple tooth in primary dentition: CT findings

PEDIATRIC DENTAL JOURNAL, cilt.27, sa.3, ss.157-161, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Monostotik fibröz displazi

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.41-46, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Imaging of external auditory canal fractures associated with maxillofacial traumas by CBCT

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.130-134

Florid osseoz displazi: Olgu sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Nisan 2019 - 28 Ocak 2020

Dental age estimation with cone beam computed tomography

ESHNR 2019, 32nd Annual Meeting and Refresher Course, Palermo, İtalya, 3 - 05 Ekim 2019, cilt.10, ss.30

ORAL SQUAMOUS CELL CARSINOMA: A CASE REPORT

5th International Symposium on Multidisciplinary Studies, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

Residual Cyst: Case Report

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018 identifier identifier identifier

Masseter Kas İçi Yerleşimli Hemanjiom

2. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, Afyon, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2017

OLGU SUNUMU: ODONTOJENİK KERATOKİST

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, 10 - 12 Kasım 2017

KONDROSARKOM: BİR OLGU SUNUMU

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, 10 - 12 Kasım 2017 identifier identifier

Parotis Bezi Kanalında Dev Tükrük Bezi Taşı

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23

Çift Taraflı Maksiller Kanin Premolar Transpozisyonu : Olgu sunumu

2. ULUSAL UYGULAMALI BİYOLOJİK BİLIMLER KONGRESİ, Afyon, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2017

Protezle ilişkili travmatik ülserle karışan skuamoz hücreli karsinoma: Olgu sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Bilimsel Sempozyumu, 13 - 15 Nisan 2017

Unusual located adenomatoid odontogenic tumor Case report

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 1. ULUSLARARASI KONGRESİ, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.3, ss.34

Fibröz Displazi: Olgu Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2006