Prof. SAİT AKBAŞLI


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi A.B.D.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Administration and Supervision in Education, Edıcational Administration and Curriculum Development, Edıcational Administration and Planning, School Management and Education Supervision


Names in Publications: Sait Akbaşlı

Metrics

Publication

173

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

34

H-Index (Scopus)

3

Project

7

Thesis Advisory

3

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2007

2000 - 2007

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

1998 - 2000

1998 - 2000

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Undergraduate

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Ortaöğretim okullarındaki okul aile birliklerinin görevlerini gerçekleştirme düzeyleri (Konya ili örneği)

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

2000

2000

Postgraduate

İlköğretim II. kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi ders kitaplarının değerlendirilmesi Sustainable Development

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Administration and Supervision in Education

Edıcational Administration and Curriculum Development

Edıcational Administration and Planning

School Management and Education Supervision

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2015 - 2019

2015 - 2019

Associate Professor

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Associate Professor

Mersin University, Faculty Of Educatıon

2008 - 2013

2008 - 2013

Assistant Professor

Mersin University, Faculty Of Educatıon

1996 - 2007

1996 - 2007

Lecturer

Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Educatıon

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Head of Department

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Head of Department

Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Deputy Head of Department

Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Eğitime Giriş

Doctorate

Doctorate

DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK

Doctorate

Doctorate

İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ

Postgraduate

Postgraduate

ÖZEL KONULAR

Postgraduate

Postgraduate

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Postgraduate

Postgraduate

ARAŞTIRMA PROJESİ

Postgraduate

Postgraduate

EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI

Postgraduate

Postgraduate

EĞİTİM YÖNETİMİ SEMİNERİ

Doctorate

Doctorate

ÖZEL KONULAR

Doctorate

Doctorate

YÜKSEK ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ VE FİNANSMANI

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Okul Yönetiminde Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Yöntemlerine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Okul Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Eğitim Dentimi

Doctorate

Doctorate

Araştırma Semineri

Postgraduate

Postgraduate

Yetişkin Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Doctorate

Doctorate

EYP 700.09

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Bir karar verme süreci olarak oyun teorisinin eğitim örgütlerine uygulanabilirliği,

ÜNAL D., AKBAŞLI S.

Eyedder-Cumhuriyet Üniversitesi 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.236-245

2018

2018

Eğitim Denetiminde Alternatif Bir Uygulama: Eğitim Mentörlüğü (An Alternative Practice in Education Supervision: Education Mentoring),

AKBAŞLI S., SARITAŞ S.

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (II.nd Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress), Aydın, Turkey, 13 - 15 September 2018

2017

2017

Palestinian Postgraduate Students in Turkey: Faced Challenges, Provided Supports and Proposed Solutions.

AKBAŞLI S., Albanna S. İ. M.

Chaos Complexity and Leadership 2017, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2017, vol.1, pp.329-342

2017

2017

An Analysis of Variables Predicting Attitudes of High School Students towards Teaching Profession: A Case Study.

AKBAŞLI S., ERİÇOK B., ERANIL A. K.

Chaos Complexity and Leadership 2017, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2017, vol.1, pp.535-549

2018

2018

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygılarına İlişkin Görüşleri

ÖZBAŞ M., AKBAŞLI S., KARADAĞ M.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.171-176

2018

2018

Yükseköğretim Kurumlarının Finansmanı: Dünyadaki Uygulamalar ile Karşılaştırmalı Bir Analiz

BAHAR Y. ö., AKBAŞLI S.

Yükseköğretim Kurumlarının Finansmanı: Dünyadaki Uygulamalar ile Karşılaştırmalı Bir Analiz V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Vnd Eurasian Educational Research Congress), Akdeniz Üniversitesi 2-5 Mayıs 2018 Antalya, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

2018

2018

Öğretmen adaylarının mesleki ve öğrenci merkezli kaygılarına ilişkin algıları.

AKBAŞLI S., ÖZBAŞ M., KARADAĞ M.

Eyedder-Cumhuriyet Üniversitesi 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10-12 Mayıs 2018 Sivas, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018

2018

2018

Türkiye’de eğitim finansmanı ve OECD ülkeleri içindeki durumu: Niteliği arttırmak için bir model önerisi.

ERÇETİN Ş. Ş., AKBAŞLI S., TUTİ G., TAKMAK h.

V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Vnd Eurasian Educational Research Congress), Ankara, Turkey, 2 - 05 May 2018

2017

2017

Suriyeli Öğrencilerin Okul İklimine Etkisine ilişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri,

AKBAŞLI S., ULUM H.

II Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 20 - 22 October 2017

2017

2017

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme anahtar yeterliklerine yönelik algıları

AKBAŞLI S., Şayir G., Durnalı M.

Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

2017

2017

İlkokul öğretmenlerinin müdürlerin ders Denetimine ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

TUNÇ Z., AKBAŞLI S.

Ulusararası Eğitim Yönetimi Formu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

2017

2017

Önlisans Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ile Akademik motivasyonlarının İncelenmes,

AKBAŞLI S., KUBİLAY S.

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (I.nd Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress), Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Onay İhtiyacı ile Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi,

AKBAŞLI S., KUBİLAY S.

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (I.nd Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress), Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

2017

2017

Türk Eğitim Sistemindeki Mevzuat Değişiklikleri ve Okul Yöneticilerinin Değişime Hazır Olma Tutumları

AKBAŞLI S., ULUM H.

IV. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (IVnd Eurasian Educational Research Congress), 11 - 14 May 2017

2017

2017

Okul yöneticilerinin çocuk cinsel istismarını bildirmeye yönelik bir durum çalışması (tutumları),

AKBAŞLI S., YOLCU H., ULUM H.

IV. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (IVnd Eurasian Educational Research Congress), Pamukkale Üniversitesi 11-14 Mayıs 2017 Denizli, 11 - 14 May 2017

2017

2017

Okul Yöneticilerinin Çocuğa Yönelik İstismarı Bildirme Tutumları

AKBAŞLI S., YOLCU H., ULUM H.

Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 11 May 2017 - 14 January 2018

2017

2017

Expetation Of Malian Students in The University of Hacettepe,

AKBAŞLI S., CAMARA S., DURNALI M.

IV. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (IVnd Eurasian Educational Research Congress), 11 - 14 May 2017

2017

2017

Ortaöğretim öğrencilerinin şiddet algılarını incelemeye yönelik bir araştırma (Mersin İli Örneği)

AKBAŞLI S., ÜREDİ L., ÖZMEN G.

International Congress Of Eurasian Social Sciences (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi) (IJOESS) 06-08 Nisan 2017 Alanya / ANTALYA, Antalya, Turkey, 6 - 08 April 2017

2016

2016

Türkiye de ve seçilmiş bazı gelişmiş ülkelerde okul yöneticilerinin seçilmesi

GÜL B., AKBAŞLI S.

IIInd Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

2016

2016

Okul yöneticilerinin çocuk cinsel istismarını bildirmeye yönelik tutumları

AKBAŞLI S., ULUM H.

IIInd Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

2015

2015

Okullarda benimsenen yönetim yaklaşımları ve öğretmenlerin mesleki gelişimine etkisi

Hakan U., ÜREDİ L., AKBAŞLI S.

Eğitim Yönetimi Formu 5-7 Kasım 2015 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa/Kıbrıs, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 November 2015

2015

2015

Öğretimde eğitim platformlarının kullanımına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi

HAKAN U., ÜREDİ L., AKBAŞLI S.

Eğitim Yönetimi Formu 5-7 Kasım 2015 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa/Kıbrıs, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 November 2015

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Mesleğe Atanma Kaygıları Mersin İli Örneği

Demirtaş B., ÜREDİ L., AKBAŞLI S.

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Mesleğe Uyum Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 23 October 2015

2015

2015

Maarif müfettişlerinin sınıflarda uyguladığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri

Yıldız B., AKBAŞLI S., ÜREDİ L.

VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN), Selçuk/İzmir, Turkey, 20 - 22 May 2015

2015

2015

Birinci Sınıf Türkçe Öğretim programı ve Bitişik Eğik El Yazısına İlişkin Öğretmen Görüşleri

YILDIZ B., ÜREDİ L., AKBAŞLI S.

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

2015

2015

Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi

BERAT D., YAHYA O., ÜREDİ L., AKBAŞLI S.

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

2015

2015

Kurum müdürlerinin yaptığı rehberlik ve denetim uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

Yıldız B., AKBAŞLI S., ÜREDİ L.

VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN), Selçuk/İzmir, Turkey, 20 - 22 May 2015

2015

2015

Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre değerlendirilmesi

Yıldız B., AKBAŞLI S., ÜREDİ L.

Yıldız, B. & Üredi, L. & Akbaşlı, S. (2015). Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre değerlendirilmesi, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 21-23 Mayıs 2015 – Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BARTIN, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

2015

2015

Okul Yöneticisinin Örgütteki Rollerinin Okul Müdürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi

BALIKÇI A., AYPAY A., AKBAŞLI S.

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 8-10 Mayıs 2015 Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 May 2015

2014

2014

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Sürecinde GerçekleşenÖğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen AdaylarınınGörüşlerinin İncelenmesi

PELİN K., AKBAŞLI S., ÜREDİ L.

23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI (Uluslararası Katılımlı)4 -6 Eylül 2014 Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli - TÜRKİYE, Turkey, 4 - 06 September 2014, pp.190

2014

2014

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ÖğrencilerininKişilik Tipleriyle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi

KÖSECE P., ÜREDİ L., AKBAŞLI S.

23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 4 - 06 September 2014, pp.196

2014

2014

Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Girişimcilik ÖzelliklerininSınıf Yönetimine Etkisi

AKBAŞLI S., ÜREDİ L., FATMA A.

13. Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.150-155

2013

2013

Views of Elementary Education School Administrators Related to 4 4 4 Structuring A Mersin Case

AKBAŞLI S., ÜREDİ L.

International Symposium on Changes and New Trends in Education, 22 - 24 November 2013

2013

2013

Üniversite Öğrencilerinin Eğitimde Fırsat ve İmkân Eşitliğine İlişkin Algılarının Toplumsal Değişkenler Açısından İncelenmesi

AVCI M., ÖZBAŞ M., AKBAŞLI S.

III. Uluslarararası Eleştirel Eğitim Konferansı (Neoliberalizm ve Yeni Muhafazakarlığın Kuşatması Altında Eğitim), 15 - 17 May 2013

2012

2012

Eğitim müfettişlerinin ders denetim sürecindeki etkinliklerine ilişkin görsel sanat teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin görüşleri

AKBAŞLI S., ŞAHİN H., SEVGİ Ü.

(Tem-Sen) IV Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 31 May - 02 June 2012

2012

2012

Kamu Eğitim Kurumlarında Zorunlu Yer Değiştirme Sonucu Görev Yeri Değişen Eğitim Yöneticilerinin Zorunlu Yer Değiştirme Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

AKBAŞLI S., ABDULLAH B.

VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Sorunları), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2012

2011

2011

Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesinin Değerlendirilmesi

AKBAŞLI S., ABDULLAH B.

VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Turkey, 16 - 17 April 2011

2011

2011

Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği nin uygulanabilirlik durumuna ilişkin eğitim müfettişlerinin değerlendirmeleri

AKBAŞLI S., ÖZBAŞ M.

VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 16 - 17 April 2011

2009

2009

The Views of Primary School Managers about Solid Waste Problems

AKBAŞLI S., MEYDAN A.

12th International Conference: Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice, 25 - 27 June 2009 Sustainable Development

2009

2009

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Gözlemledikleri İlköğretim Deneticilerinin Etkinliklerine İlişkin Görüşleri

AKBAŞLI S.

(Tem-Sen) Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Turkey, 22 - 23 June 2009

2009

2009

Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Okul Aile Toplum İlişkileri Sürecinde Karşılaştığı Güçlükler

AKBAŞLI S., MEYDAN A.

VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2009

2009

2009

Sınıf Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinden Beklentilerinin İncelenmesi

AKBAŞLI S., MEYDAN A., ÇİFTÇİ S.

VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2009

2008

2008

The Importance of Ecology Based Nature Educatıon Programs in Learning the Nature Language

MEYDAN A., AKBAŞLI S.

10th International Conference Further Education in the Balkan Countries, to be held in Konya, 23 - 26 October 2008

2008

2008

Primary School Inspectors Views on the Teachers s Professional Sufficiences Poster Presantation

AKBAŞLI S., YELKEN T.

10th International Conference Further Education in the Balkan Countries, to be held in Konya, 23 - 26 October 2008

2008

2008

Evaluation of Professional Quality and Sufficiency of Geography Teachers

MEYDAN A., AKBAŞLI S.

International Symposıum on Social Sciences Education, 14 - 16 May 2008

2008

2008

Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarının Etkili Yönetimine İlişkin Görüşleri

AKBAŞLI S.

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 May 2008

2002

2002

Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları

SABAN A., KORKMAZ İ., AKBAŞLI S.

Uluslar arası katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29 - 31 May 2002

Books & Book Chapters

2019

2019

Türk Eğitim Sisteminde Reform ve Değişim

KAYALAR F., AKBAŞLI S.

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Şefika Şule Erçetin, Editor, Nobel, Ankara, pp.133-152, 2019

2019

2019

An Analysis of Variables Predicting Attitudes of High School Students towards Teaching Profession: A Case Study

AKBAŞLI S., Eranıl A. K., ERİÇOK B.

in: Chaos Complexity and Leadership 2017, Erçetin, Ş.Ş. Potas, N., Editor, Springer, Cham, pp.535-550, 2019

2019

2019

Ortaöğretim Öğrencilerinin Toplumdaki Şiddetin Kaynağına İlişkin Görüşleri (Mersin İli Örneği)

AKBAŞLI S., ÜREDİ L., ÖZMEN G.

in: Akademik Araştırmalar: Eğitim, Durmuş Ali Arslan, Editor, Mer-Ak Mersin Akademi Yayınları, Mersin, pp.80-102, 2019

2019

2019

Palestinian Postgraduate Students in Turkey: Faced Challenges, Provided Supports and Proposed Solutions

AKBAŞLI S., Albanna S. İ. M.

in: Chaos Complexity and Leadership 2017, Erçetin, Ş.Ş. Potas, N., Editor, Springer, Cham, pp.319-342, 2019

2018

2018

Process of Technical Teacher Training in Turkey

AKBAŞLI S., MARDİN YILMAZ P.

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Şefika Şule ERçetin, Editor, Springer, Ankara, pp.395-405, 2018

2018

2018

he Perception of Administrators, Teachers, and Master Trainers Working for Public Education Centers Regarding Key Competencies of Lifelong Learning

AKBAŞLI S., DURNALI M.

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Şefika Şule Erçetin, Editor, Springer, Ankara, pp.493-509, 2018

2018

2018

İstanbul’un Tarihi Alanları

SAYIN N., AKBAŞLI S.

in: Türkiye’nin UNESCO Değerleri ve Turizm Potansiyeli, Abdyullah Kahraman, Alper Ateş, Kürşad Sayın, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.21-39, 2018

2018

2018

Okul Yöneticisi ve Okul Yöneticisinin Yeterlikleri

AKBAŞLI S.

in: Kuramdan Uygulamaya Okul Yönetimi 2018, Necati Cemaloğlu, Murat Gürkan Gülcan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.147-183, 2018

2016

2016

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Rolleri

BALIKÇI A., AYPAY A., AKBAŞLI S.

in: Türkiye’de Eğitim Yöneticileri ve Maarif Müfettişleri (Seçme,Atama ve Yetiştirme), Ahmet AYPAY, Editor, PegemA, Ankara, pp.279-291, 2016

2015

2015

Öğrenme ve öğrenme sürecinin yönetimi

BOZKURT BOSTANCI A., AKAN D., YOLCU H., AYDOĞAN İ., HELVACI M. A., GÖKYER N., et al.

in: Kuram ve Uyguylamada Sınıf Yönetimi, GÜLŞEN CELAL, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.61-100, 2015

2015

2015

Evaluating the Application of Possibility and Equality of Opportunity in Higher Education According to Chaos Theory

ÖZBAŞ M., AKBAŞLI S.

in: Chaos Complexity and Leadership 2013 Chapter 34, Erçetin, Ş.Ş. & Banerje, S., Editor, SPRINGER, pp.379-391, 2015

2015

2015

An Evaluation of the Classroom Teachers’ Attitudes Towards the Constructivist Approach According to Complexity Theory: A Case of Mersin,

AKBAŞLI S., ÜREDİ L.

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin, Ş.Ş. & Banerje, S, Editor, SPRİNGER, pp.419-434, 2015

2014

2014

Mervlana’da Doğa sevgisi ve Doğa Eğitimlerinde Yönetim (273-292). Konya: Çizgi Kitapevi

AKBAŞLI S.

in: Konya Doğa Eğitimi Medeniyet ve Hoşgörü Başkenti Konya da Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi Editör DR Abdurrahman Dinç, Abdurrahman Dinç, Editor, Çizgi Yayınevi, Konya, pp.273-292, 2014

2012

2012

Sınıfta Etkili İletişim ve Etkileşim

YILMAZ S., YILDIRIM N., ÜNAL A., KAYIKÇI K., GÜNGÖR U., ARSLAN H., et al.

in: Sınıf Yönetimi, SARPKAYA RUHİ, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.118-150, 2012

2010

2010

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmen yetiştirme alanında uygulamalar ve gelişmeler.

AKBAŞLI S., GÜLTEKİN F., GÜLCAN M. G., GENÇ S. Z., ERGEN H., ELMA C., et al.

in: Eğitim Bilimine Giriş, KIROĞLU KASIM, ELMA CEVAT, Editor, Pegem Akademi yayıncılık, Ankara, pp.276-317, 2010

2008

2008

The Importance of Ecology-Based Nature Education Programsin Learning the Nature Language

MEYDAN A., AKBAŞLI S.

in: Further Education in Balkan Countries Volume I The Importance of Ecology Based Nature Education Programs in Learning the Nature Language, DEMİREL ÖZCAN, SÜNBÜL ALİ MURAT, Editor, Eğitim Akademi, Thessaloniki, pp.566-577, 2008

1999

1999

İlköğretim Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

AKBAŞLI S., ÖNDER P.

Mikro basın yayın Dağıtım, Ankara, 1999

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education)

Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS International Journal of Society Researches)

Committee MemberCitations

Total Citations (WOS): 8

h-index (WOS): 2