Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2003 Post Doktora

  Virginia Commonwealth University, School Of Pharmacy, Medicinal Chemistry, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1996 - 2000 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Farmasötik Kimya, Türkiye

 • 1993 - 1996 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Farmasötik Kimya, Türkiye

 • 1988 - 1993 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fak., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Kalsiyum modülatör etkili hekzahidrokinolin türevleri üzerinde çalışmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 1996 Yüksek Lisans

  1-açil-3,5-diaril-2-pirazolin türevleri üzerinde çalışmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü