Education Information

Education Information

 • 2001 - 2003 Post Doctorate

  Virginia Commonwealth University, School Of Pharmacy, Medicinal Chemistry, United States Of America

 • 1996 - 2000 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Farmasötik Kimya, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Farmasötik Kimya, Turkey

 • 1988 - 1993 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fak., Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Kalsiyum modülatör etkili hekzahidrokinolin türevleri üzerinde çalışmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 1996 Postgraduate

  1-açil-3,5-diaril-2-pirazolin türevleri üzerinde çalışmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü