Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Generational analysis of leisure time physical activity participation of women in Turkey

LEISURE STUDIES, cilt.38, sa.2, ss.232-244, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gendered perceptions about female managers in Turkish sport organizations

EUROPEAN SPORT MANAGEMENT QUARTERLY, cilt.15, sa.3, ss.381-406, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Women’s Exercise Experiences in Women-Only Gyms in Turkey:An Examination Within the Frameworkof Self-Determination Theory

Women in Sport and Physical Activity Journal, ss.118-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Women who are the others of football are writing the photo novel which is the other of photograph

Moment Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, cilt.2, ss.157-183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbolun ötekisi kadınlar fotoğrafın ötekisi fotoromanı yazıyor

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Moment Dergi, cilt.2, ss.157-183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Egzersiz ve performans sporunda beden politikaları

Toplum ve Hekim, cilt.29, ss.333-343, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporcu kimliği ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Risk factors for the female athlete triad in athletes and nonathletes

International Sport and Exercise Nutrition Conference, Newcastle, İngiltere, 15 - 17 Aralık 2015

Kenardaki yaşamlar kadın futbolcu olmanın fenomenolojik analizi

III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015

Lives on the edge Phenomenological analysis of being a women football player

III. International Exercise and Sport Psychology Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2015

The gendered play women s football in Turkey

8th World Congress on Science and Football, Kopenhag, 20 - 23 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri

Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri, Canan Koca, Editör, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara, ss.150-165, 2016

Spor ve fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen seyri: Anneanneler, anneler ve torunlar

Kadın Odaklı, Ç. Kağıtçıbaşı, H. Şimga, D. Barlas, M. Önok & Z. G. Göker, Editör, KOÇ Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.119-149, 2016

Construction of masculinities in Turkish physical education

Masculinities in Physical Education and Sport, J. Piedra, Editör, University of Seville Publication, 2014 identifier identifier