Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quality of life of nursing home residents before and after reminiscence therapy

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, cilt.44, ss.99-107, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PERCEPTIONS OF FALLS AMONG TURKISH ELDERLY LIVING IN INSTITUTIONS: A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.15, sa.2, ss.188-194, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of motivational interviewing on smoking cessation in pregnant women

JOURNAL OF ADVANCED NURSING, cilt.66, sa.6, ss.1328-1337, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of home monitoring by public health nurse on individuals' diabetes control

APPLIED NURSING RESEARCH, cilt.19, sa.3, ss.134-143, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.146-151, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de 2012-2016 Yılları Arasında Basına Yansıyan Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olaylarının İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.82-89, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Motivational Interviewing with Mothers on Media Interaction and Aggression Behaviours of Preschool-Aged Children

COMPREHENSIVE CHILD AND ADOLESCENT NURSING-BUILDNG EVIDENCE FOR PRACTICE, cilt.43, sa.3, ss.217-232, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

İş Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarında Birey ve Aile Odaklı Bakım

Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, cilt.3, ss.83-87, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar