Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Sosyal Belediyecilik Bağlamında Türkiye’xxde Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Faaliyetleri

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ULAKBİM), vol.27, no.3, pp.1-27, 2018 (Other Refereed National Journals)

Etkin Bir Yerel Paydaş Olma Yolunda Kadın Meclislerinin Karşılaştığı Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.32, pp.65-81, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yerel Aktörlerin Gözünden “Yerel Özerklik” Sorunsalı: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.50, pp.197-224, 2014 (National Refreed University Journal)

Trips Sözleşmesi ve İlaç Firmalarının Sağlık Hakkına İlişkin Etik Sorumlulukları

H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.1-26, 2012 (Other Refereed National Journals)

Turkey in The Development Process: Obstacles, Premise, Prospects

International Journal of Emerging and Transition Economies, vol.3, no.1, pp.13-30, 2010 (International Refereed University Journal)

Critical thinking about creative accounting in the face of a recent scandal in the Turkish banking sector

Critical Perspectives on Accounting, vol.20, no.5, pp.651-673, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiyede Yakın Dönemde Yapılan Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.18, no.1, pp.1-22, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç Toplam Kalite Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.123, 2001 (Other Refereed National Journals)

The Emergence of New Approach to the Public Sector The New Public Managemenet

A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.52, pp.517-566, 1997 (Other Refereed National Journals)

Yeminli Özel Teknik Bürolar: Gecekondu Sorunu, İmar Affı ve Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi Açılarından Bir Değerlendirme

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.173-214, 1989 (Other Refereed National Journals)

Türkiyede Kadro Rejiminin Gelişimi II.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, pp.127-152, 1988 (Other Refereed National Journals)

Türkiyede Kadro Rejiminin Gelişimi I.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.5, pp.69-95, 1987 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Belediyelerin Çevre Bilinci Oluşturmada Önemi: Dikili Belediyesi Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Alanya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Sığ ve Derin Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

III.KENTFOR: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Turkey, 7 - 09 September 2018

Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak “Mahalle” ve 6360 sayılı Kanun Sonrası Durum

II.KENTFOR-Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, Tekirdağ, Turkey, 11 - 12 August 2017, pp.38

The Westminster Model of the United Kingdom: Parliamentary System, Unitary State, Centralised Public Administration

III. Strategic Public Management Sysmposium, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2017, pp.23-24

Do Women Councils Make a Difference in Local Governance in Turkey: The Case of Ankara Women Council

International Conference on Inclusieve Governance in South Asia, Dhaka, Bangladesh, 8 - 09 May 2016

Do Women s Councils Make a Difference in Local Governance in Turkey The Case of Ankara Women Councils

International Conference on Inclusive Governance in South Asia, CHITTAGONG, Bangladesh, 8 - 09 May 2016

Kamu Yönetiminde Etlik Çalışmalarına Yönelik Genel Bir Çerçeve Arayışı

Sakarya Üniversitesi Siyasette ve Kamu Yönetiminde Etik Sempozyumu, Turkey, 18 November 2005 - 19 January 2016

Is City Council as really a grassroots governance practice in Turkey

EGPA Study Group IV Local Governance and Democracy Workshop, 21 - 22 March 2013

The Understanding of Ethical Governance in Turkish Municipalities The Case of Ankara

The Study Group on Ethics and Integrity of Governance (EGPA) and The Ethics Section (ASPA) Conference 2009: Governing Good and Governing Well - The First Global Dialogue on Ethical and Effective Governance, Amsterdam, Netherlands, 26 - 30 May 2009, pp.1-15

Turkey s Past and Current Outlooks in The Development Process Obstacles Perils and Prospects

II. International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 - 27 October 2007, pp.69

Türkiyede Lisans Düzeyi Kamu Yönetimi Öğretiminde Yakın Dönemde Yaşanan Gelişmeler 1982 2006

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR IV), Muğla, Turkey, 8 - 10 November 2006, pp.361-386

Kamu Yönetiminde Etik Çalışmalarına Yönelik Genel Bir Çerçeve Arayışı

Siyasette ve Kamu Yönetiminde Etik Sempozyumu, Adapazarı, Turkey, 4 - 07 October 2005

Books & Book Chapters

Yeni Büyükşehir Yasaları Sonrasında Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırması (2013)

in: Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırmaları, Bilgin, Kamil Ufuk Gündüzöz, İlker, Editor, İçişleri Bakanlığı, Ankara, pp.125-296, 2018

Yeni Büyükşehir Belediye Yasaları Sonrasında Türkiye’xxde Mahalle Yönetimi Araştırması (2013)

in: Türkiye’xxde Mahalle Yönetimi Araştırmaları, Kamil Ufuk Bilgin, İlker Gündüzöz, Editor, T. C. İçişleri Bakanlığı, Ankara, pp.125-296, 2018

Yeni Büyükşehir Modelinin Kent Planlaması ve Kentsel Rant Bağlamlarında Değerlendirmesi: Ankara Örneği

in: Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K., SADİOĞLU, U., Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.29-46, 2017

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Büyükşehir Belediyelerinde Personel Sistemi ve Çalışma Hayatı

in: Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, Hamza Ateş, Mücahit Bıyıkoğlu, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.183-224, 2017

Yerel Demokrasi Açısından Mahalle Meclislerinin Önemi ve İşlevi: Çanakkale Örneği

in: Belediyelerin Geleceği ve Yani Yaklaşımlar, Mahmut Güler, Menaf Turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, pp.171-185, 2017

Genel Değerlendirme ve Sonuç

in: Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K., SADİOĞLU, U., Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.249265, 2017

Yerel Demokrasi Açısından Mahalle Meclislerinin Önemi ve İşlevi: Çanakkale Örneği

in: BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR (THE FUTURE OF MUNICIPALITIES AND NEW APPROACHES), Mahmut Güler, Menaf Turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.171-185, 2017

Neighborhood Administration in the New Metropolitan Municipality Model

in: New Public Management in Turkey, Demirkaya Yüksel, Editor, Routledge, New York, pp.447-470, 2016

The Understanding of Public Services Ethics in Turkish Municipalities: The Ankara Case

in: Comparative Studies and Regionally Focused Cases Examining Local Governments, Sadioğlu Uğur, Dede Kadir, Editor, IGI Global, Hershey, pp.424-442, 2016

Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği

in: Çağdaş Kamu Yönetimi I: Konular, Kuramlar, Kavramlar, Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.1-35, 2014

Towards an Understanding of the Cultural Pillars of Ethical Administration in Turkey: A Qualitative Research Endeavor

in: Business Ethics Contemporary Global and Regional Issues, Simon Robinson, Mahmut Arslan, Editor, Lap Lambart, Saarbrücken, pp.265-289, 2012

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Yönetsel Uyumu: Yönetsel Sorun Alanları, Uyum Kriterleri ve Uyum Çabaları

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II, ACAR, M. ve ÖZGÜR, H., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.33-65, 2004

Türkiyede Lisans Düzeyinde Kamu Yönetimi Öğretiminin Kurumsal Gelişimi ve Sorunları

in: Kamu Yönetimi Gelişimi ve Güncel Sorunları, M. Kemal Öktem, Uğur Ömürgönülşen, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.27-83, 2004

Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği

in: Çağdaş Kamu Yönetimi 1, Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Editor, Nobel, Ankara, pp.3-44, 2003