Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik/İç Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik/İç Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  El ve ayağa uygulanan aromaterapi masajının kemoterapi ilişkili periferal nöropatik ağrı ve yorgunluk üzerine etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği

 • 2013 Postgraduate

  Periferik kan kök hücre nakli yapılmış kanser hastalarının primer bakım vericilerinin bakım verme yükü ve etkileyen faktörler

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü