Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Paro Terapötik Robot Kullanımının Yaşlının Psikolojik Sağlığı Üzerine Etkisi

4. Uluslarası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2020

Çocuklarda Fiziksel Bir Aktivite Olarak Kahkaha Yogası

VIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 19 - 22 June 2019

Türk Toplumunda Yaşlılık Algısı ve Etkileyen Faktörler”

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 March - 03 April 2019

“Digital Games and Health Education”

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi. , Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.225-226 Creative Commons License

HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞINDE EV ZIYARETLERININÖNEMI

5.uluslarası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 5 - 08 November 2017 Sustainable Development

Job satisfaction and perceived self efficacy among Greek nurses

1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 May 2016

Changing Family Structure and Aging

IV. Uluslararası Uzun ve Aktif Yaşam Kongresi, 13 - 14 March 2015

Elderly and Laughter Teraphy

IV. Uluslararası Uzun ve Aktif Yaşam Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 March 2015

Evaluating the dissertations related to nursing and job satisfaction

6th International Nursing Management Conference, Muğla, Turkey, 27 - 29 October 2014, pp.140-141 Creative Commons License

Overview of Evidence Based Practice in Nursing.

6th International Nursing Management Conference, Muğla, Turkey, 27 - 29 October 2014, pp.149-150 Creative Commons License

Evaluating the dissertations related to nursing and job satisfaction

6th International Nursing Management Conference, BODRUM, Turkey, 27 - 29 October 2014, pp.140

Otizm Tanılı Çocukların Anne Babalarının Yaşam Kaliteleri ve Sosyal Destek Algıları

16. Halk Sağlığı Kongre., Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2013, pp.422

Books & Book Chapters

İş Sağlığı Hemşireliği

in: 500 Soru 500 Yanıt Halk Sağlığı Hemşireliği, ERKİN Özüm, KALKIM Aslı, GÖL İlknur,, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi,, pp.401-409, 2022

Türkiye'de Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Hemşirenin Rolleri

in: Türk-Alman Çalışmaları Serisi-II, Pars Hatice, Editor, Nobel, pp.279-289, 2021

İş Sağlığı Hemşireliği

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, ERKİN Özüm, KALKIM Aslı, GÖL İlknur,, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi,, pp.809-821, 2021

Türkiye ve Almanya'da Kahkaha Yogasının sağlık Alanında Kullanımı

in: Türk Alman Çalışmaları Serisi-II, Pars Hatice, Editor, Nobel, pp.234-240, 2021

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA ANNE ÇOCUK SAĞLIĞININ DURUMU VE TEMEL GÖSTERGELER

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Doç Dr Sibel Sönmez, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.9-20, 2019

Sağlık ve Hastalık Kavramı, Sağlığın Belirleyicileri

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Doç Dr Sibel Sönmez, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-7, 2019 Creative Commons License

Ülkemizde ve Dünyada Anne Çocuk Sağlığının Durumu veTemel Göstergeler

in: Çocuk sağlığı ve ilk Yardım, Sibel Sönmez, Editor, Pegem Akademi, pp.9-20, 2019

Sağlık ve Hastalık Kavramı, Sağlığın Belirleyicileri

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Sibel Sönmez, Editor, Pegem Akademi, pp.1-8, 2019

Sağlık- Hastalık Kavramı, Sağlığın Belirleyicileri ve Sağlık Ölçütleri

in: Sağlık Bilimlerinde Epidemiyoloji, Prof Dr. Gülümser Kublay,Prof Dr. Oya Nuran Emiroğlu,Doç Dr. Media Subaşı Baybuğa,Doç Dr. Özlem Örsal,Yrd Doç Dr. Makbule Keskin Tokur, Editor, Gökttuğ Basın Yayın, Ankara, pp.35-46, 2017

Other Publications

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

34

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals