Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Cultural sensitivity and attitudes towards refugees of Turkish nursing students: A cross sectional descriptive study

International Journal Of Intercultural Relations, vol.80, pp.1-6, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

The effect of care burden on formal caregiver's quality of work life: a mixed-methods study

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES, vol.34, no.4, pp.1001-1009, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Perceived Social Support and Quality of Life of Parents of Childrenwith Autism

Nigerian Journal Of Clinical Practice, vol.21, pp.1182-1189, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

The effect of laughter therapy on the quality of life of nursing home residents

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.26, pp.3354-3362, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.146-151, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de 2012-2016 Yılları Arasında Basına Yansıyan Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olaylarının İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.82-89, 2020 (Other Refereed National Journals)

İş Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarında Birey ve Aile Odaklı Bakım

Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, vol.3, pp.83-87, 2017 (Other Refereed National Journals)

A NEW METHOD FOR THE HEALTH PROMOTION OF OLDER ADULTS WHO LIVE IN INSTITUTION: LAUGHTER TERAPHY

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Job Satisfaction and Perceived Self-Efficacy among Greek Nurses

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.5, no.9, pp.8-14, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Overview of Evidence Based Practices in Nursing

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.2, pp.51-55, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuklarda Fiziksel Bir Aktivite Olarak Kahkaha Yogası

VIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 19 - 22 June 2019

Türk Toplumunda Yaşlılık Algısı ve Etkileyen Faktörler”

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 March - 03 April 2019

“Digital Games and Health Education”

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi. , Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.225-226 Creative Commons License

HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞINDE EV ZIYARETLERININÖNEMI

5.uluslarası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 5 - 08 November 2017

Job satisfaction and perceived self efficacy among Greek nurses

1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 May 2016

Elderly and Laughter Teraphy

IV. Uluslararası Uzun ve Aktif Yaşam Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 March 2015

Changing Family Structure and Aging

IV. Uluslararası Uzun ve Aktif Yaşam Kongresi, 13 - 14 March 2015

Evaluating the dissertations related to nursing and job satisfaction

6th International Nursing Management Conference, Muğla, Turkey, 27 - 29 October 2014, pp.140-141 Creative Commons License

Overview of Evidence Based Practice in Nursing.

6th International Nursing Management Conference, Muğla, Turkey, 27 - 29 October 2014, pp.149-150 Creative Commons License

Evaluating the dissertations related to nursing and job satisfaction

6th International Nursing Management Conference, BODRUM, Turkey, 27 - 29 October 2014, pp.140

Otizm Tanılı Çocukların Anne Babalarının Yaşam Kaliteleri ve Sosyal Destek Algıları

16. Halk Sağlığı Kongre., Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2013, pp.422

Books & Book Chapters

Sağlık ve Hastalık Kavramı, Sağlığın Belirleyicileri

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Doç Dr Sibel Sönmez, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-7, 2019 Creative Commons License

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA ANNE ÇOCUK SAĞLIĞININ DURUMU VE TEMEL GÖSTERGELER

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Doç Dr Sibel Sönmez, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.9-20, 2019

Sağlık- Hastalık Kavramı, Sağlığın Belirleyicileri ve Sağlık Ölçütleri

in: Sağlık Bilimlerinde Epidemiyoloji, Prof Dr. Gülümser Kublay,Prof Dr. Oya Nuran Emiroğlu,Doç Dr. Media Subaşı Baybuğa,Doç Dr. Özlem Örsal,Yrd Doç Dr. Makbule Keskin Tokur, Editor, Gökttuğ Basın Yayın, Ankara, pp.35-46, 2017

Other Publications