Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis, X-ray Analysis, and Biological Activities of Novel Oxazolidinethiones

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.51, ss.1264-1269, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of 3-pyrroline-2-ones from amino acids and an aryl amine

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.36, ss.860-866, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of new 3-pyrrolin-2-one derivatives

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.30, ss.125-130, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New Pyridinylboronic Acid and New Heterobiaryls via Cross-coupling Reactions of Pyridinylboronic Acids with Heteroaryl Halides

Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, cilt.31, ss.85-96, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Synthesis of New Oxazolidinethiones and Their Ring Opening Reactions

Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, cilt.31, ss.15-26, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Polyphenoloxidase Enzyme Activity in Different Beet Cultivars

Gıda, cilt.23, ss.165-169, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar