Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Organik Kimya

  • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

  • Organik Reaksiyon Mekanizmaları

  • Organometalik Bileşikler

  • Stereokimya ve Konformasyonal Analiz

  • Temel Bilimler