Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Association of posturography with clinical measures in balance rehabilitation of ataxic patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH, vol.44, no.3, pp.256-261, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Kinematic analysis of scapular movements in patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy.

Journal of electromyography and kinesiology : official journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology, vol.38, pp.88-93, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Mental Fatigue Scale In Healthy Individuals

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.11, no.3, pp.381-386, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

THE EFFECT OF DUAL TASK ON CLINICAL BALANCE PERFORMANCE IN ATAXIA PATIENTS

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.27, no.1, pp.1-7, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Factors That Correlated with Back Pain n Physiotherapists

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.5, no.4, pp.215-219, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

COMPARISON OF PAIN FEATURES AND THE FACTORS THAT AFFECTS QUALITY OF LIFE OF CENTRAL AND PERIPHERIC NEUROPATHIC PAIN

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.24, no.3, pp.169-176, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Comparison of depression, anxiety, and health related quality of life levels of parents of children with neuromuscular diseases

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.24, no.1, pp.54-63, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Perception of health related quality of life in patients with hereditary and acquired neurological diseases: a retrospective clinical study

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.20, no.2, pp.56-63, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Comparison of the effects of proprioceptive neuromuscular facilitation techniques and weight training in patients with neuromuscular diseases

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.18, no.2, pp.65-71, 2007 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kas Hastalarında Ayak-Ayak Bileği Karakteristiklerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma

XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Turkey, 25 - 28 April 2018

DETERMINATION OF UPPER EXTREMITY AND TRUNK KINEMATICS IN WASHING THE FACE ACTIVITY

The International Congress on Physiotechnotherapy (ICPTT), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 March 2018

Farklı Fonksiyonel Aktivitelerde Omuz Ekleminin Kinematik Analizi

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 31 May - 01 June 2017, vol.5

Parkinson Hastalığında Klinik Karar Verme Süreci: Bir Olgu Sunumu

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul, Turkey, 31 May - 01 June 2017, vol.5, pp.248-249

“Sürahiden Bardağa Su Doldurma” Aktivitesinde Üst Ekstremite ve Gövde Kinematiğinin İncelenmesi

Uluslararası Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kapanış Kongresi, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.380-381

Üst Ekstremite Oyun Temelli RehabilitasyonSisteminde En Uygun Ekran Açısının Belirlenmesi

Uluslararası Kapanış Kongresi ”Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.382-383

Farklı Nörolojik Hasta Gruplarında Ağrı ve Yorgunluğun Günlük Yaşam Aktivitesi ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017, vol.1, pp.231

Öğrenciler ve fizyoterapistler için E kitap I ve II

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 20 - 24 May 2015, vol.26

The efficacy of trunk exercises in stroke patients.

8th World Congress for Neurorehabilitation, 8 - 12 April 2014

The Turkish version of Rasch built ACTIVLIM questionnaire for Neuromuscular diseases

18th International Congress of the World-Muscle-Society (WMS), California, United States Of America, 1 - 05 October 2013, vol.23, pp.789 identifier

Rasch measurement model to investigate the Turkish version of Abilhand-kids questionnaire in neuromuscular disease

18th International Congress of the World-Muscle-Society (WMS), California, United States Of America, 1 - 05 October 2013, vol.23, pp.789 identifier

Rehabilitation Robotics Ontology on the Cloud

13th IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), Washington, United States Of America, 24 - 26 June 2013 identifier identifier identifier

Okul çağındaki nöromusküler hastaların biyopsikososyal özellikleri

3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2011, vol.22, pp.178

Correlates of different upper extremity functional capacity evaluation methods in neuromuscular diseases

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Turkey, 2 - 07 July 2006, vol.16 identifier

Activities of daily living assessment: a study of five tests on person with chronic neurological illness

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Turkey, 2 - 07 July 2006, vol.16 identifier

Assessment of activities of daily living in neuromuscular diseases

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Turkey, 2 - 07 July 2006, vol.16 identifier

Falls in muscle disorders

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Turkey, 2 - 07 July 2006, vol.16 identifier

Comparing mothers and fathers of children with neuromuscular diseases

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Turkey, 2 - 07 July 2006, vol.16 identifier

Books & Book Chapters

Erişkin Nörolojik Hasta Gruplarında Oturmadan Ayağa Kalkma Aktivitesinin Anatomisi, Biyomekaniğive Fizyoterapisi

in: Fizyoterapi Seminerleri e-kitabı, Prof. Dr. Ayşe Karaduman Doç. Dr. Özlem Ülger Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı Yar. Doç. Dr. Muhammed Kılınç Dr. Fzt. Selen Serel ARSLAN, Editor, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, pp.40-47, 2017