Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - Devam Ediyor Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Ve Teknolojisi A.B.D., Türkiye

 • 2012 - 2014 Yüksek Lisans

  Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Abd, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Yüksek Lisans

  Beden eğitimi ve spor bilimleri fakülte ve yüksekokullarındaki akademik personelin örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet düzeylerinin incelenmesi

  Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl)