Education Information

Education Information

 • 2014 - Continues Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Ve Teknolojisi A.B.D., Turkey

 • 2012 - 2014 Post Graduate

  Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Abd, Turkey

Dissertations

 • 2014 Post Graduate

  Beden eğitimi ve spor bilimleri fakülte ve yüksekokullarındaki akademik personelin örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet düzeylerinin incelenmesi

  Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl)