Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Organochlorine pesticide residues in feathers of four bird species from western part of Turkey

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.44, ss.401-407, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Persistent Organochlorine Contaminant Residues in Tissues of Hedgehogs from Turkey

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.100, ss.361-368, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Awareness of secondary school students about renewable energy sources

RENEWABLE ENERGY, cilt.116, ss.741-748, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ESTIMATION OF BIRD FATALITIES CAUSED BY WIND TURBINES IN TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.6543-6550, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Evaluation of Secondary School Biology Curriculum in Terms of Wildlife Components

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.30, ss.52-66, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Birdwatching Activities on Systematics Terms Learning in Biology Courses

Turkish Online Journal Of Educational Technology, ss.262-268, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir KonudakiEleştirel Düşünmelerinin Empati Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.915-931, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre eğitiminde 2010-2015 yılları arasında yapılan araştırmalar ve eğilimler.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.1-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Research on the Level of Organochlorine Pesticides Residue at Some Birds and Mammals Tissues in Turkey

International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİVEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

THE OPINIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS REGARDINGENERGY AND ITS PROBLEMS

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, 2 - 04 Eylül 2015 identifier identifier identifier

Approaches Of Bıology Teacher Candıdates Towards Ecologıcal Products

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 Şubat 2016

General evaluation of secondary level teachers in line with Z-Generation.

International Conference on New Horizons in Education, 10 - 12 Haziran 2015

Yenilenebilir enerji kaynaklarının farkındalığında öğretim programlarının rolü.

Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV-ISPITE, 15 - 16 Mayıs 2014

The Impact of Standardized Patients' Feedback on the Students' Motivational Levels

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.9-11 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Status of Biological Diversity in Various Aquatic Ecosystems in Turkey and Suggestions for their Maintanance

Biological Diversity Action Plan in Turkey Wetland River Marine Lake Island and Cave Ecosystems Report to World Bank, N. Kazancı, İ. Kiziroğlu ve A. Kıdeyş, Editör, İMAJ YAYINCILIK, 1995