Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

respiratory viral infections in hospitalized adult patients

18th european congress of internal medicine, lizbon, Portugal, 29 - 31 August 2019, vol.6, pp.483 Creative Commons License

GEBELİK ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN GİTELMANSENDROMU

20. Ulusal iç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018

A Case Of Spotted Bone Diseases

17th European C of Internal medicine, Wiesbaden, Germany, 30 August - 01 September 2018

Erişkin Aşılama, İnfluenza ve Pnömokok Aşıları

TİHUD ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Erişkin Bağışıklama Pnömokok ve Influenza Aşı Projesi, Eğitim Toplantısı, Samsun, Turkey, 30 November 2017 Sustainable Development

İnfluenza ve Pnömokok Aşıları, Farkındalık Eğitimi

TİHUD ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Erişkin Bağışıklama Pnömokok ve Influenza Aşı Projesi, Eğitim Toplantısı, Balıkesir, Turkey, 24 November 2017 Sustainable Development

İnfluenza ve Pnömokok Aşıları Eğitimi

TİHUD ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Erişkin Bağışıklama Pnömokok ve Influenza Aşı Projesi, Eğitim Toplantısı, Kayseri, Turkey, 14 November 2017 Sustainable Development

’İnfluenza ve Pnömokok Aşıları’’

TİHUD ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Erişkin Bağışıklama Pnömokok ve Influenza Aşı Projesi, Eğitim Toplantısı, Mersin, Turkey, 03 November 2017 Sustainable Development

Multimorbiditeli Hastalarda grip

I. Grip Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2017

Denizlerdeki Dalga İle Gelen Böbrek Yetmezliği

19. Ulusal İç Hastalıklartı Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2017

Genel Dahiliye Bakışıyla Akut Hasta Yönetim

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Asistan Kampı, Bodrum, Turkey, 28 - 30 April 2017

’Erişkin Bağışıklaması

Tekirdağ Eğitim Günleri, İş Yeri Hekimliği, Tekirdağ Tabip Odası, Çorlu, Turkey, 21 - 22 April 2017

Lenfadenopatiye yaklaşım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları XXII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, Turkey, 16 - 19 March 2017

İmmunkompetan Özel Erişkin gruplarında Aşılama: Sağlık Çalışanları

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Akademisi, Ankara, Turkey, 25 - 26 February 2017 Sustainable Development

Erişkinde Pnömokok Aşıları: Neler Değişti?

İç Hastalıkları Kış Okulu 2017, Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 19 February 2017 Sustainable Development

Erişkin Bağışıklama ve İnfluenza Farkındalığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve TİHUD 1. Basamakta İnfluenza Eğitim Toplantıları-Balıkesir, Balıkesir, Turkey, 08 November 2016

İnfluenza Farkındalığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve TİHUD 1. Basamakta İnfluenza Eğitim Toplantıları- Mersin, Mersin, Turkey, 03 November 2016

İnfluenza Farkındalığı ve Erişkin Bağışıklama

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve TİHUD 1. Basamakta İnfluenza Eğitim Toplantıları- Antalya, Antalya, Turkey, 12 October 2016

İnfluenza ve Boğmaca

İlaç ve Tedavi Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2016

The Healthcare professional perspective Adult vaccination and healthy ageing

EU Parliamentary Meeting, Life-course vaccination: From babyhood to healthy ageing – whatare the priorities?’, Brüksel, Belgium, 24 May 2016 Sustainable Development

Genel Dahiliye Polikliniğinden Vakalar

21. Hacettepe Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, Turkey, 17 - 20 March 2016

Kötüleşen Hastayı Tanımada Erken Uyarı Skorları

6. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016

Hac ve Umre Zyaretleri için İmmünizasyon

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Hac ve Umre Ziyaretlerinde Solunum Hastalıkları Toplantısı, Ankara, Turkey, 20 February 2016

Güncel Kılavuzlar Işığında Erişkin Aşılama Şemaları

TİHUD Erişkin Aşılama Eğitici Eğitim Toplantısı, Ankara, Turkey, 16 November 2015 Sustainable Development

Sağlık Çalışanlarının Aşılanması

TİHUD Erişkin Aşılama Eğitici Eğitim Toplantısı, Ankara, Turkey, 16 November 2015 Sustainable Development

Atipik prezentasyonlu bir subakut endokardit olgusu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.165

Erişkin Aşı Takvimi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015 Sustainable Development

Adrenal insufficiency due to antiphospholipid syndrome in a patient with MTHFR

14 th Congress European Federation of Internal Medicine, Moskva, Russia, 14 - 16 October 2015, pp.328-329

Pulmonary artery to aorta ratio is correlated with pulmonary artery pressure but not with mortality in critically ill COPD patients

12th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, Seul, South Korea, 29 August - 01 September 2015, vol.30, pp.842 Sustainable Development

Serum basic FGF levels in ulcerative colitis

7 th Congress European Federation of Internal Medicine, Milan, Italy, 7 - 10 May 2008, pp.264

Yetişkinlerde Güncel Aşılama

VII. Ulusal Haseki Tıp Kongresi, Turkey, 5 - 08 May 2016 Sustainable Development

The Role of IL 20 in the Pathogenesis of Ankylosing Spondylitis with Peripheral Joint Involvement

2014 ACR/ARHP Annual Meeting, Boston, United States Of America, 14 - 19 November 2014, vol.66, pp.1-1402

Açıklanamayan Hipokalemi Proteinüri ve Hemolitik Anemi Olgusu

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.145

Hodgkin Lenfoma ve Çoklu Enfeksiyon Varlığı

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.145

Investigating the role of IL 20 in pathogenesis of systemic sclerosis

16th Asia Pacific League of Associations for Rheumatology Congress, Cebu city, Philippines, 31 March - 04 April 2014, vol.17, pp.1-133

Kanayan Hastada Antikoagülasyon Kararları VakaÖrnekleri

19. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu(MSEK), Ankara, Turkey, 21 - 22 March 2014

Transfüzyon ilişkili graft versus host hastalığı

10. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2013, pp.64

Dress syndrome associated autoimmune limbic encephalitis with epstein barr virus reactivation

ECIM 2013 - 12th European Congress on Internal Medicine, Prag, Czech Republic, 2 - 05 October 2013, vol.24, pp.181

Measles in adults Clinical syndrome and treatment strategies

ECIM 2013- 12th European Congress of Internal Medicine, Oxford, United Kingdom, 2 - 05 October 2013, vol.24, pp.195 Sustainable Development

Low awareness of adult vaccination among internal medicine residents

12th European Congress of Internal Medicine, Prag, Czech Republic, 2 - 05 October 2013 Sustainable Development

Behçet hastalarında serum visfatin düzeylerinin önemi

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.260

Investigating The Role Of IL 22 In The Pathogenesis Of Familial Mediterranean FEVER

ACR/ARHP 2013 Annual Meeting, Hoboken, United States Of America, 25 - 30 October 2013, vol.65, pp.792

Plasma ghrelin levels in patients with systemic sclerosis

Annual European Congress of Rheumatology EULAR, Londrina, Brazil, 12 - 15 June 2013, vol.72, pp.908-909

Serum melatonin levels in Behcet s disease patients with vascular involvement

The 15th Congress of Asia Pacific League of Associations for Rheumatology, Amman, Jordan, 10 - 14 September 2012, vol.15, pp.127-130

Anti TNF tedavi verilen ankilozan spondilit ve romatoid artrit

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.216

Ailevi akdeniz ateşi hastalarında plazma ghrelin düzeyleri

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.239

The frequency of allergy in patients with Behçet s disease

13th Congress of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology, Yokohama, Japan, 23 - 27 September 2008, vol.11, pp.480

Serum adiponectin levels in patients with behçet s disease

13 th International Conference and 5th patients' Convention on Behçet's Disease, Klagenfurt, Austria, 24 - 27 May 2008, vol.26, pp.10

Books & Book Chapters

Böbrek Hstalıkları

in: Bir Bakışta İç Hastalıkları, Dr. Gülbin Aygencel Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.68-71, 2016

Enfeksiyon Hastalıkları

in: Bir Bakışta İç Hastalıkları, Dr. Gülbin Aygencel Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.81-100, 2016

Sağlık Çalışanlarında Aşılama

in: Erişkin Bağışıklama Rehberi, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Editor, Arvin Yayınevi, İstanbul, pp.70-74, 2016

Gastroenteroloji

in: Bir Bakışta İç Hastalıkları, Dr. Gülbin Aygencel Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.47-67, 2016

Endokrinoloji

in: Bir Bakışta İç Hastalıkları, Dr. Gülbin Aygencel Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.72-80, 2016

Hematoloji

in: Bir Bakışta İç Hastalıkları, Dr. Gülbin Aygencel Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.101-107, 2016

Kardiyovasküler Hastalıklar

in: Bir Bakışta İç Hastalıkları, Mine Durusu Tanrıöver, Gülbin Aygencel, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.28-36, 2016

Solunum Hastlıkları

in: Bir Bakışta İç Hastalıkları, Dr. Gülbin Aygencel Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.38-45, 2016

Onkolojik Aciller

in: Bir Bakışta İç Hastalıkları, Dr. Gülbin Aygencel Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.108-109, 2016

Hizmet Kalitesi ve Hasta Guvenliği

in: GOLDMAN S CECIL MEDICINE TÜRKÇE, ÜNAL SERHAT, ÖZ ŞERİFE GÜL, Editor, Elsevier, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.41-44, 2015

Kapsamlı Kronik Hastalık Yonetimi

in: GOLDMAN S CECIL MEDICINE TÜRKÇE, ÜNAL SERHAT, ÖZ ŞERİFE GÜL, Editor, Elsevier, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.44-49, 2015

Hastaya Yaklaşım: Oyku ve Fizik Muayene

in: GOLDMAN S CECIL MEDICINE TÜRKÇE, ÜNAL SERHAT, ÖZ ŞERİFE GÜL, Editor, Elsevier, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.22-27, 2015

Tıbba, Hastaya ve Tıbbi Profesyonelliğe Yaklaşım: Öğrenilen ve İnsancıl Bir Meslek Olarak Tıp

in: GOLDMAN S CECIL MEDICINE TÜRKÇE, ÜNAL SERHAT, ÖZ ŞERİFE GÜL, Editor, Elsevier, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.2-4, 2015

Tıp Mesleğinde Biyoetik

in: GOLDMAN S CECIL MEDICINE Türkçe, SERHAT ÜNAL, ÖZ ŞERİFE GÜL, Editor, Elsevier Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.4-9, 2015

Ölmekte Olan Hastalar ve Ailelerine Yaklaşım

in: GOLDMAN S CECIL MEDICINE TÜRKÇE, ÜNAL SERHAT, ÖZ ŞERİFE GÜL, Editor, Elsevier, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.9-15, 2015

Yoğun Bakımda Yaşam Sonu Kararları

in: Klinik Etik Kültürel ve Hukuki Yönleriyle Yaşamın Sonuna İlişkin Kararlar, Prof. Dr. Nükhet Büken Örnek, Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar, Editor, Hacettepe Üniversitesi Matbaası, Ankara, pp.29-38, 2014

Metrics

Publication

169

Citation (WoS)

291

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

154

H-Index (Scopus)

7

Project

5

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals