Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Global Hydrological Isotope Data and Data Networks

ISOSCAPES: UNDERSTANDING MOVEMENT, PATTERN, AND PROCESS ON EARTH THROUGH ISOTOPE MAPPING, pp.33-50, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier

Coastal and submarine karstic discharges in the Gokova Bay, SW Turkey

QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, vol.35, pp.381-390, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Nemrut Kaldera Göllerinin Su Kaynakları Potansiyeli

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.823-831, 2018 (International Refereed University Journal)

New Capabilities for Studies Using Isotopes in the Water Cycle

EOS, Transactions, American Geophysical Union, vol.88, no.49, pp.537-538, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Deniz seviyesi değişimlerinin kıyı kaynaklarının tuzlanmasına etkisi: Gökova karst kaynakları örneği

Yerbilimleri/ Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.0, no.21, pp.185-200, 1999 (Other Refereed National Journals) identifier

Caves in conglomerate, Koprucay Basin; western Taurids - Turkey

NSS Bulletin, vol.56, no.1, pp.14-22, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of Surface Temperature in Water Bodies with the Use of Multi-Band Landsat Satellite Images: Case Study of Seyfe Lake

Uluslararası Çevrimiçi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı IOCENS 21 , Gümüşhane, Turkey, 5 - 07 July 2021, pp.1-14

Determining Changes in the Surface Area of the Yarışlı Lake (Burdur) Using Multi-Time Landsat Satellite Images

Uluslararası Çevrimiçi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı IOCENS 21 , Gümüşhane, Turkey, 5 - 07 July 2021, pp.1-12

Sınıraşan Sularda Taşkın ve Kalite Sorunları, Meriç Nehri Örneği

ULUSAL HİDROJEOLOJİ VE SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.325-332

AKİFER TESTLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

68. Jeoloji Kurultayı HİDROJEOLOJİDE SAYISAL YÖNTEMLER ÖZEL OTURUMU, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015

KARST HİDROJEOLOJİSİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: İZOTOPTEKNİKLERİ

68. Jeoloji Kurultayı KARSTİK ORTAMLAR HİDROJEOLOJİSİ ÖZEL OTURUMU, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015

Understanding the Origin of Salinization of Coastal Groundwater Systems by Isotope Tevhniques

Workshop on Sharing Experiences in KarstWater resources in The Middle East, Ankara, Turkey, 27 - 29 May 2014

Hydrochemical And Isotopical Characterisation of a Groundwater Dependent Coastal Wetland Area Gokova Turkey

Integrated Management of Groundwater Resources and Dependent Ecosystems, International Conference, 7 - 09 March 2014

Use of isotopic data to determine influence of seasonal effects in rivers

International Symposium on Isotopes in Hydrology,Marine Ecosystems and Climate Change Studies, MONAKO, 27 March - 01 April 2011, vol.1, pp.203-210

Hydrochemical and isotopic investigation of groundwater inthe Hammamet-Nabeul aquifer system, north-eastern Tunisia

International Symposium on Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems and Climate Change Studies, MONAKO, 27 March - 01 April 2011, vol.2, pp.203-214

Laser Based Stable Isotope Analysers: Some Basics and Some New Applications

American Geophysical Union Fall 2011 Meeting, San-Francisco, Costa Rica, 5 - 09 December 2011

USING GROUNDWATER AGE AND OTHER ISOTOPE SIGNATURES FOR LARGE-SCALE ASSESSMENTS OF GROUNDWATER RESOURCES

The Geological Society of America Annual Medting, Denver, United States Of America, 31 October - 03 November 2010, vol.42, pp.201

The Use of Tritium In River Base Flow To Understand Long-Term Changes in Water Quality

International Symposium on Advances in Isotope Hydrologyand its Role in Sustainable WaterResources Management(IHS—2007), VİYANA, Austria, 21 - 25 May 2007, vol.1, pp.337-344

Çevresel İzotoplar ve Uygulamaları, Yüzey Suları

Hidrolojide İzotop Teknikleri Semineri, TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversites, Turkey, 20 - 24 September 2003

KARIŞIM SULARINDA KÖKENSEL KATKILARIN BELİRLENMESİ

HİDROLOJİDE İZOTOP TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI SEMPOZYUMU, Turkey, 21 - 25 October 2002, pp.287-302

Dynamics of Lake Köycegiz, SW Turkey: An Environmental Isotopic and Hydrochemical Study

Proceedings of the final co-ordinated meeting of a Co-ordinated Research project “Use of Isotope Techniques in Lake Dynamics Investigations, Rekhovot, Israel, 10 - 13 March 1997, pp.73-96

Çevresel İzotop Hidrolojisi

Jeoteknik-Yeraltısuları Semineri, İzmir, Turkey, 18 - 22 October 2000, pp.135-144

Gökova Karstik Kaynaklarında Denize Boşalım: Hidrolojik Bütçe, Uzaktan Algılama ve Karışım Hücreleri Modeli

Cumhuriyet’in 75. Yıldönümü Yerbilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 06 November 1998, vol.2, pp.531-556

Köyceğiz Gölü Karışım Dinamiğ: Çevresel İzotoplar ve Üç Boyutlu Yerinde Yoğunluk Ölçümleri

Cumhuriyet’in 75. Yıldönümü Yerbilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 06 November 1998, vol.2, pp.515-530

Investigation of Dynamics in a Meromictic Lake (Lake Köyceğiz, SW Turkey): Stable Isotopes and Hydrochemistry

International Symposium on Isotope Techniques in Water Resources Development and Management, Vienna, Austria, 10 - 14 May 1999

Determination of Sea Water Intrusion Rate and Possible Aquifer Rocks by Means of Hydrochemical and Isotopic (18O, D, T AND 87Sr/86Sr) Techniques (Gökova Karstic Springs, SW Turkey)

International Symposium on Isotope Techniques in Water Resources Development and Management, Vienna, Austria, VİYANA, Austria, 10 - 14 May 1999

Density Driven mixing Dynamics of Lake Köyceğiz, SW Turkey

American Geophysical Union 1998 Spring Meeting, 26 - 29 May 1998

Gökova Körfezi’xxndeki Denizaltı Kaynaklarının Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi

III. Uzaktan Algılama ve Türkiyede’xxki Uygulamaları Semineri, Bursa, Turkey, 16 - 18 May 1997, pp.14

Algae: An important agent in deposition of karstic travertines: Observations on natural-bridge Yerkopru travertines, Aladaglar, Eastern Taurids, Turkey

5th International Symposium and Field Seminar on Karst Waters and Environmental Impacts, Antalya, Turkey, 10 - 20 September 1995, pp.269-280 identifier

Sannur Cave: A crescent shaped cave in Egypt

5th International Symposium and Field Seminar on Karst Waters and Environmental Impacts, Antalya, Turkey, 10 - 20 September 1995, pp.257-263 identifier

n Inventory of Karstic Caves in The Taurus Mountain Range (Southern Turkey): Preliminary Evaluation of Geographic and Hydrologic Futures

Changing Karst Environments: Hydrogeology, Geomorphology and ConservationAn International Symposium held at the Universities of Oxford and Huddersfield, Huddersfield, United Kingdom, 13 - 23 September 1994, vol.21, pp.3

Monitoring and Evaluation of Hydrogeochemical changes in the Köprüçay River Basin, Southern Turkey

Changing Karst Environments: Hydrogeology, Geomorphology and ConservationAn International Symposium held at the Universities of Oxford and Huddersfield, Huddersfield, United Kingdom, 13 - 23 September 1994, vol.21, pp.10

Hydrogeology, Hydrogeochemistry, and Geochemistry of the Biogenic Travertines in the Lower Zamanti Basin (Eastern Taurids-Turkey)

Changing Karst Environments: Hydrogeology, Geomorphology and ConservationAn International Symposium held at the Universities of Oxford and Huddersfield, Huddersfield, United Kingdom, 13 - 23 September 1994, vol.21, pp.5

Adana (Türkiye) Ovası Yeraltısuyu Havzasının Sonlu Farklar Yöntemiyle Modellenmesi

Çukurova Üniversitesi 15. Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 4 - 07 April 1994, pp.103-122

Aladağ (Doğu Toroslar) Karstik Akiferinde Bölgesel Yeraltısuyu Akımının Hidrojeokimyası: Akım Koşullarının Etkisi

Hacettepe Üniversitesi’xxnde Yerbilimlerinin 25. Yılı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 1993, pp.11-12

Aksu Çayı Havzasında Hidrokimyasal Çalışmaların Su Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi’xxnde Yerbilimlerinin 25. Yılı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 1993, pp.95-96

Books & Book Chapters

Chapter 2, Global Hydrological Isotope Data and Data Networks

in: Isoscapes Understanding movement pattern and process on Earth through isotope mapping, J.B. West, G.J. Bowen, T.E. Dawson and K.P. Tu , Editor, Springer Science + Business Media, pp.33-50, 2010

Karst Hydrogeology of Gökova

in: Field Seminar Guide Book of International Symposium and Field Seminar on Present State Future Trends of Karst Studies-Karst 2000, Gültekin Günay ve Şakir Şimşek, Editor, UKAM, Ankara, pp.22-35, 2000