Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vienna VLBI and Satellite Software (VieVS) for Geodesy and Astrometry

PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC, cilt.130, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

GNSS zenith delays and gradients in the analysis of VLBI Intensive sessions

ADVANCES IN SPACE RESEARCH, cilt.56, ss.1667-1676, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Multi-technique comparison of troposphere zenith delays and gradients during CONT08

JOURNAL OF GEODESY, cilt.85, ss.395-413, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Optimization of GPS networks for landslide areas

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, ss.664-675, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VLBI Intensive Oturumlarının Analizi ile Evrensel Zamanın (UT1) İzlenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1004-1018, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Yüksek-Frekanslı Yer Dönme Parametrelerinin IVS-CONT14 Kampanyasının Analizi ile Kestirimi ve IERS2010 Modeli ile Karşılaştırılması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.628-637, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Modeling Very Long Baseline Interferometry VLBI observations

Journal of Geodesy and Geoinformation, cilt.2, ss.17-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assessment of PPP Positioning Accuracy with Different Meteorological Data Sources

XXIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION ANDPROFESSIONAL PRACTICEIN GEODESY AND RELATED FIELDS, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 November 2019
Link

Türkiye’de Jeodezik VLBI Çalışmaları

21. Ulusal Astronomi Kongresi - UAK 2018, Kayseri, Türkiye, 3 - 07 September 2018

The New Vienna VLBI Software VieVS

Scientific Assembly of the International-Association-of-Geodesy (IAG) - Geodesy for Planet Earth, Buenos Aires, Arjantin, 31 August - 04 September 2009, cilt.136, ss.1007-1011 Özet

Kitap & Kitap Bölümleri

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2015 2016 Biennial Report

KTU-GEOD IVS Analysis Center Biennial Report (2015, 2016), Karen D. Baver, Dirk Behrend, Kyla L. Armstrong, Editör, NASA STI Report Series, Hampton, ss.238-241, 2017
Link