IVS-CONT17 Süresince VLBI ve GNSS (PPP) Tekniklerinden Elde EdilenGünlük Koordinat ve Baz Uzunluğu Tekrarlanabilirlikleri


ALTUNTAŞ C., ÖCAL M. F. , TEKE K.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 25 - 27 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey