IVS CONT08 Oturumları Boyunca Farklı Tekniklerden Elde Edilen Troposfer Zenit Sinyal Gecikmelerinin ve Gradyanlarının Karşılaştırılması


TEKE K., Böhm J., Nilsson T., Schuh H., Steigenberger P., Dach R., ...More

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2011 Yılı Bilimsel Toplantısı, Sabit GNSS istasyonları Ağı ve Analizi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes