Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Gender Dysphoria and Perceived Social Support: A Matched Case-Control Study.

The journal of sexual medicine, vol.18, no.4, pp.812-820, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

[Editorial].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.31, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

[Editorial].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.30, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

[Editorial].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.28, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Perceived Discrimination, Social Support, and Quality of Life in Gender Dysphoria

JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, vol.13, no.7, pp.1133-1141, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Psychiatry and the Gender Binary

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.26, no.3, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

[Contributions of Psychiatric Association of Turkey to psychiatric training].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.25, pp.1-2, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Contributions of Psychiatric Association of Turkey to Psychiatric Training Forewords

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.25, no.2, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

A case of clozapine intoxication presenting with atypical NMS symptoms

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, vol.17, no.5, pp.819-821, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

A case of clozapine intoxication presenting with atypical NMS symptoms

International Journal of Neuropsychopharmacology, vol.17, pp.819-821, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sexual Orientation, Gender Identity and Psychiatric Classification Forewords

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.23, no.3, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Nucleus accumbens and impulsivity

PROGRESS IN NEUROBIOLOGY, vol.92, no.4, pp.533-557, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Clozapine effect on rCBF in patients with treatment-refractory schizophrenic patients.

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, vol.32, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

[Editorial. Medical specialty regulations].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.15, pp.1-2, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Does a History of Surgically Repaired Intracranial Aneurysm Interfere with Electroconvulsive Therapy?

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.31, no.3, pp.308-311, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Akut Ajitasyonun Değerlendirilmesi ve Acil Yaklaşım

Psikiyatride Güncel, vol.5, no.2, pp.96-109, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliği Birini basamak sağlık hizmetlerinde uygun yaklaşım

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, vol.6, no.2, pp.17-22, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Antidepresanlar ve Nöroplastiklik

Psike, vol.1, no.1, pp.99-126, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Depresyon araştırmalarında kullanılan hayvan modelleri

Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.8, no.3, pp.123-134, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedaviyi Reddetme: Geriye Dönük Kontrollü Çalışma

22. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29

Married Women’xxs help seeking attitudes towards sexuel violence within marriage

19th Congress of the Section of epidemiology and Social Psychiatry, 4 - 07 April 2018 Sustainable Development

Majör depresyonun dürtüselliğin farklı boyutları ile ilişkisi

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 07 October 2017, vol.28, pp.8-10

Assessment of impulsivity with self-report scales and behavioral tasks in symptomatic and remitted patients with major depression

30th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Paris, France, 2 - 05 September 2017, vol.27 identifier

Role of a Natural Antisense Transcript, FGF2-AS, in Affective Behavior

72nd Annual Scientific Convention and Meeting of the Society-of-Biological-Psychiatry (SOBP), California, United States Of America, 18 - 20 May 2017, vol.81 identifier

Cinsiyetinden hoşnutsuzluk ve 46,XX gonadal disgenezi birlikteliği

21. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.28, pp.72-73

Cinsiyet geçiş süreci ile ilgili başvurularda kromozom analizinin yeri

21. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.28, pp.68-69

Cinsiyetinden hoşnutsuzluğa güncel yaklaşım Ergenliğin askıya alınması

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 11. Ulusal Kongresi, Turkey, 14 - 16 October 2016

Electroconvulsive therapy in the elderly: A case series

29th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Vienna, Austria, 17 - 20 September 2016, vol.26 identifier

Mental health of transgenders in Turkey Crossing the bridge

37. Stress and Anxiety Research Conference, 6 - 08 July 2016 Sustainable Development

Öteki Cinsiyet

Terapi Tıp Merkezi II. Kış Okulu, Antalya, Turkey, 19 - 21 February 2016

Cinsiyete Uymayan Çocuklar ve Yaklaşımla İlgili Öneriler

1. LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2015

Tanımlama ve Sınıflandırma Çabaları Tarihsel Seyir ve Biyolojik Perspektif

1. LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2015

Nukleus Akumbens ve Dürtüsellik Derin Beyin Stimülasyonunun Etkileri

Türk Nöroşirurji Derneği Stereotaktik Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu “Psikoşirurji ve Ağrı”, Bursa, Turkey, 15 - 17 May 2015

Çocukluktan yetişkinliği cinsiyet kimliği ile ilgili sorunlar Uygun değerlendirme ve izlem

19. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015

Akut ajitasyon Değerlendirilmesi ve acil yaklaşım

19. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015

Trans erkeklerin algıladığı sosyal desteğin bireylerin benlik saygısı ve depresyon belirti düzeyleri ile ilişkisi

19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.26, pp.17

Damga derine nasıl işler

19. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015

Steroid kullanımıyla iliskili ruhsal bozukluklar ve bir olgubaglamında profilaktik antipsikotik kullanımının gözden geçirilmesi

19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.26, pp.40

LGBTİ Gençler Sorun ve Destek Alanları

VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 9 - 10 April 2015

Perceived discrimination and quality of life of transgender individuals in Turkey

EPATH Biennial Conference “Transgender Health Care in Europe”, Ghent, Belgium, 12 - 14 March 2015

Relationship between family functioning and mental health in transsexual individuals

EPATH Biennial Conference “Transgender Health Care in Europe”, Ghent, Belgium, 12 - 14 March 2015 Sustainable Development

Sociodemographic and clinical profile of transgender individuals followed in a university hospital psychiatry clinic in Turkey

EPATH Biennial Conference “Transgender Health Care in Europe”, Ghent, Belgium, 12 - 14 March 2015

Lezbiyen Gey Biseksüel Ergen Olmak

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 November 2014

Depresyon nörobiyolojisinde yeni bir molekül GFG

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.25, pp.5-6

Bir bilim insanı olarak psikiyatr

18. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014

Klozapin ve elektrokonvülsif tedavi birlikte kullanılan olguların gözden geçirilmesi

18. TPD YıllıkToplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.23

Transgender bireylerde algılanan ayrımcılık ve yaşam kalitesi ilişkisi

18. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.47

Hastanın eksite olmasını engellemek için neler yapılabilir

18. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014

Transseksüalite ve cinsiyet dönüştürme süreci on soruda bir konu

18. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014

HIV enfeksiyonu nedeniyle izlenen bireylerde ruhsal bozukluk yaygınlığı

18. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.47-48 Sustainable Development

The fole of FGF2 AS in stress and depression like behavior in rats

Annual Meeting of Society for Neuroscience, San Diego, United States Of America, 9 - 13 November 2013

Psikojenik parkinsonizm Olgu sunumu

49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 28 September 2013

Depresyon tedavisinde elektrokonvülsif tedavi

Hacettepe Üniversitesi Sağlıkta Sürekli Eğitim Toplantıları: Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Ankara, Turkey, 31 May - 01 June 2013

Psikiyatride nörobilim eğitiminde Türkiye den ve Dünyadan modeller

TPD 17. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 13 April 2013

Ankara LGBT Aile Destek Grubu Deneyimi

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 9. Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 December 2012

Ruhsal bozukluğun sınırı Cinsiyet kimliği ve sınıflandırma sistemleri

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 9. Konresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 December 2012

Depresyon ve anksiyete bozukluklarında gelişen şiddet ve agresyonda farmakolojik tedavi

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 October - 13 September 2012

HIV enfeksiyonunda görülen ruhsal bozukluklar

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2012 Sustainable Development

Depresyon tedavisinde birden çok antidepresan kullanımı

Hacettepe Üniversitesi Sağlıkta Sürekli Eğitim Toplantıları: Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2011

Cinsel yönelimle ilgili başvurularda uygun terapötik tutum ve yaklaşım

15. TPD Yıllık Toplantısı Bahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2011

Nöromodülasyon Elektrokonvülsif tedavi ve derin beyin stimülasyonu

15. TPD Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2011

Depresyon araştırmalarında nörokimyasal bulgu ve girişimler

15. TPD YıllıkToplantısı ve Bahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2011

Duygudurum bozukluklarında bazal gangliyonların rolü

10. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2011

Opiat bağımlılığı

15. Ergen Günleri, Ankara, Turkey, 9 - 11 December 2010

Eşcinsel yönelim kimliği gelişimi

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 8. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2010

Eşcinsel gençlerin kendini tanıma ve kabul süreci

19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 June 2010

Hayvan modelleri ile duygudurum

13. TPD Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 15 - 18 April 2009

Effect of chronic electroconvulsive shocks on Bcl-2 immunoreactivity in frontal cortex and nucleus accumbens

19th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, Paris, France, 16 - 20 October 2006, vol.16 identifier

Effects of chronic electroconvulsive shock on glycogen synthase kinase 3 beta protein level and phosphorylation pattern in hippocampus and frontal lobe

15. CINP (International College of Neuropsychopharmacology) Congress, Şikago, United States Of America, 9 - 13 July 2006, vol.9, pp.178

Clozapine effect on rCBF in patients with treatment refractory schizophrenic patients

Annual Congress of the European Associaton of Nuclear Medicine, İstanbul, Turkey, 15 - 19 October 2005, vol.32, pp.194

The effect of diazepam on performance of mice in forced swimming test

4. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Turkey, 29 March - 02 April 2005, vol.4, pp.36-37

Books & Book Chapters

Cinsiyetinden hoşnutsuzluğa tıbbi yaklaşımın tarihsel seyri, gündem ve gelişmeler

in: Ergenlerde Cinsel Sağlık, Derman Orhan, Kanbur Nuray, Aycan Zehra, Akgül Sinem, Tüzün Zeynep, Pehlivantürk Kızılkan Melis, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.201-208, 2019

HIV/AIDS Hastalık ve Tedavi

in: Dünyada ve Türkiye’xxde HIV/AIDS, Serhat Ünal, Aygen Tümer, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.29-50, 2018

Psikiyatri Eğitiminde Ölçme

in: Teoriden Pratiğe Psikiyatri Öğretimi, Gask L, Coşkun B, Baron D (Çev. Ed.: Coşkun B, Ayhan Y, Çelik M), Editor, Art Kitap, İstanbul, pp.253-273, 2016

Cinsiyetinden Hoşnutsuzluk

in: Kaplan Sadock Psikiyatri Davranış Bilimleri Klinik Psikiyatri Onbirinci Baskı, Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P (Çev. Ed.: Ali Bozkurt), Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.600-607, 2016

HIV/AIDS Hastalığı ve Ruhsal Bozukluklar

in: Güncel Bilgiler Işığında HIV AIDS, Ünal Serhat, Tümer Aygen, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.427-453, 2016

LGBT Olmak: Barışta ve Savaşta

in: Barış Kitabı Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali, Başterzi AD, Aker AT, Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği, Ankara, pp.247-262, 2015

HIV/AIDS Hastalığının Nöropsikiyatrik Yönü

in: Güncel Bilgiler Işığında HIV AIDS, Ünal Serhat, Tümer Aygen, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.321-345, 2014

Cinsel Yönelim Gelişim Modelleri ve Açılma Süreci

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.27-32, 2013

Bağımlılıkla İlgili ve Toksik Bozukluklar

in: Lishman Organik Psikiyatri Nöropsikiyatri Ders Kitabı 4 Baskı, David AS, Fleminger S, Kopelman MD, Lovestone S, Mellers JDC (Çev. Ed: Yağcıoğlu AEA), Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.689-743, 2013

Epilepsi

in: Lishman Organik Psikiyatri Nöropsikiyatri Ders Kitabı 4 Baskı, David AS, Fleminger S, Kopelman MD, Lovestone S, Mellers JDC (Çev. Ed: Yağcıoğlu AEA), Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.309-395, 2013

Bedensel Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Cinsel Yönelim

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.14-17, 2013

Hareket Bozuklukları

in: Lishman Organik Psikiyatri Nöropsikiyatri Ders Kitabı 4 Baskı, David AS, Fleminger S, Kopelman MD, Lovestone S, Mellers JDC (Çev. Ed: Yağcıoğlu AEA), Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.745-816, 2013

Homofobi Kavramı

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.61-63, 2013

Askerlik

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.53-55, 2013

Kafa İçi Enfeksiyonlar

in: Lishman Organik Psikiyatri Nöropsikiyatri Ders Kitabı 4 Baskı, David AS, Fleminger S, Kopelman MD, Lovestone S, Mellers JDC (Çev. Ed: Yağcıoğlu AEA), Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.397-472, 2013

Cinsel Yönelimin Nedenlerine Biyolojik Yaklaşım

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.18-24, 2013

Cinsel Yönelimle İlgili Mitler

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.33-37, 2013