Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Gender Dysphoria and Perceived Social Support: A Matched Case-Control Study.

The journal of sexual medicine, vol.18, no.4, pp.812-820, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

[Editorial].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.31, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

[Editorial].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.30, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

[Editorial].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.28, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Perceived Discrimination, Social Support, and Quality of Life in Gender Dysphoria

JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, vol.13, no.7, pp.1133-1141, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Psychiatry and the Gender Binary

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.26, no.3, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier

[Contributions of Psychiatric Association of Turkey to psychiatric training].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.25, pp.1-2, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Contributions of Psychiatric Association of Turkey to Psychiatric Training Forewords

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.25, no.2, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

A case of clozapine intoxication presenting with atypical NMS symptoms

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, vol.17, no.5, pp.819-821, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A case of clozapine intoxication presenting with atypical NMS symptoms

International Journal of Neuropsychopharmacology, vol.17, pp.819-821, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Sexual Orientation, Gender Identity and Psychiatric Classification Forewords

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.23, no.3, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Nucleus accumbens and impulsivity

PROGRESS IN NEUROBIOLOGY, vol.92, no.4, pp.533-557, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cerebellar nuclei are involved in impulsive behaviour

BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH, vol.203, no.2, pp.256-263, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Clozapine effect on rCBF in patients with treatment-refractory schizophrenic patients.

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, vol.32, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier

[Editorial. Medical specialty regulations].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.15, pp.1-2, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Does a History of Surgically Repaired Intracranial Aneurysm Interfere with Electroconvulsive Therapy?

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.31, no.3, pp.308-311, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Akut Ajitasyonun Değerlendirilmesi ve Acil Yaklaşım

Psikiyatride Güncel, vol.5, no.2, pp.96-109, 2015 (Other Refereed National Journals)

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliği Birini basamak sağlık hizmetlerinde uygun yaklaşım

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, vol.6, no.2, pp.17-22, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çocukluktan Yetişkinliğe Cinsiyet Kimliği ile İlgili Sorunlar Uygun Değerlendirme ve İzlem

Psikiyatride Güncel, vol.4, no.4, pp.389-404, 2014 (Other Refereed National Journals)

Farklı yönleri ile cinsel kimlik Bedensel cinsiyet cinsiyet kimliği cinsiyet rolü ve cinsel yönelim

Toplum ve Hekim, vol.29, no.4, pp.245-251, 2014 (Other Refereed National Journals)

High Frequency Stimulation of the Ventrolateral and Mediodorsal Thalamic Nuclei Differential Effects on Impulsive Action

Journal of Experimental and Clinical Medicine, vol.26, no.1, pp.27-34, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antidepresanlar ve Nöroplastiklik

Psike, vol.1, no.1, pp.99-126, 2007 (Other Refereed National Journals)

Depresyon araştırmalarında kullanılan hayvan modelleri

Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.8, no.3, pp.123-134, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedaviyi Reddetme: Geriye Dönük Kontrollü Çalışma

22. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29

Klinisyenin Uyguladığı Snaith hamilton Zevk Alma Ölçeğinin Türkçe Formuun Geçerlik ve Güvenilirliği

22. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29

Married Women’xxs help seeking attitudes towards sexuel violence within marriage

19th Congress of the Section of epidemiology and Social Psychiatry, 4 - 07 April 2018

Majör depresyonun dürtüselliğin farklı boyutları ile ilişkisi

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 07 October 2017, vol.28, pp.8-10

Assessment of impulsivity with self-report scales and behavioral tasks in symptomatic and remitted patients with major depression

30th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Paris, France, 2 - 05 September 2017, vol.27 identifier

Role of a Natural Antisense Transcript, FGF2-AS, in Affective Behavior

72nd Annual Scientific Convention and Meeting of the Society-of-Biological-Psychiatry (SOBP), California, United States Of America, 18 - 20 May 2017, vol.81 identifier

Cinsiyetinden hoşnutsuzluk ve 46,XX gonadal disgenezi birlikteliği

21. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.28, pp.72-73

Cinsiyet geçiş süreci ile ilgili başvurularda kromozom analizinin yeri

21. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.28, pp.68-69

Cinsiyetinden hoşnutsuzluğa güncel yaklaşım Ergenliğin askıya alınması

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 11. Ulusal Kongresi, Turkey, 14 - 16 October 2016

Electroconvulsive therapy in the elderly: A case series

29th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Vienna, Austria, 17 - 20 September 2016, vol.26 identifier

Mental health of transgenders in Turkey Crossing the bridge

37. Stress and Anxiety Research Conference, 6 - 08 July 2016

Öteki Cinsiyet

Terapi Tıp Merkezi II. Kış Okulu, Antalya, Turkey, 19 - 21 February 2016

Cinsiyete Uymayan Çocuklar ve Yaklaşımla İlgili Öneriler

1. LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2015

Tanımlama ve Sınıflandırma Çabaları Tarihsel Seyir ve Biyolojik Perspektif

1. LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2015

Gözetlemecilik yakınması ile başvuran bir erkek eşcinselin tanı ve tedavi süreci Olgu sunumu

1. LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2015

Nukleus Akumbens ve Dürtüsellik Derin Beyin Stimülasyonunun Etkileri

Türk Nöroşirurji Derneği Stereotaktik Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu “Psikoşirurji ve Ağrı”, Bursa, Turkey, 15 - 17 May 2015

Çocukluktan yetişkinliği cinsiyet kimliği ile ilgili sorunlar Uygun değerlendirme ve izlem

19. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015

Akut ajitasyon Değerlendirilmesi ve acil yaklaşım

19. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015

Bir üniversite hastanesi kliniğinde unilateral elektrokonvülsif tedavi uygulanan olguların gözden geçirilmesi

19. TPD YıllıkToplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.26, pp.27-28

Trans erkeklerin algıladığı sosyal desteğin bireylerin benlik saygısı ve depresyon belirti düzeyleri ile ilişkisi

19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.26, pp.17

Damga derine nasıl işler

19. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015

Steroid kullanımıyla iliskili ruhsal bozukluklar ve bir olgubaglamında profilaktik antipsikotik kullanımının gözden geçirilmesi

19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.26, pp.40

LGBTİ Gençler Sorun ve Destek Alanları

VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 9 - 10 April 2015

Sociodemographic and clinical profile of transgender individuals followed in a university hospital psychiatry clinic in Turkey

EPATH Biennial Conference “Transgender Health Care in Europe”, Ghent, Belgium, 12 - 14 March 2015

Relationship between family functioning and mental health in transsexual individuals

EPATH Biennial Conference “Transgender Health Care in Europe”, Ghent, Belgium, 12 - 14 March 2015

Perceived discrimination and quality of life of transgender individuals in Turkey

EPATH Biennial Conference “Transgender Health Care in Europe”, Ghent, Belgium, 12 - 14 March 2015

Lezbiyen Gey Biseksüel Ergen Olmak

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 November 2014

Depresyon nörobiyolojisinde yeni bir molekül GFG

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.25, pp.5-6

Bir bilim insanı olarak psikiyatr

18. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014

Hastanın eksite olmasını engellemek için neler yapılabilir

18. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014

Klozapin ve elektrokonvülsif tedavi birlikte kullanılan olguların gözden geçirilmesi

18. TPD YıllıkToplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.23

Transgender bireylerde algılanan ayrımcılık ve yaşam kalitesi ilişkisi

18. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.47

HIV enfeksiyonu nedeniyle izlenen bireylerde ruhsal bozukluk yaygınlığı

18. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.47-48

Transseksüalite ve cinsiyet dönüştürme süreci on soruda bir konu

18. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014

İnhale eroin bağımlılığında yoksunluk antipsikotik tedavi ve deliryum gelişimi iki olgu sunumu

18. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.30

The fole of FGF2 AS in stress and depression like behavior in rats

Annual Meeting of Society for Neuroscience, San Diego, United States Of America, 9 - 13 November 2013

Psikojenik parkinsonizm Olgu sunumu

49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 28 September 2013

Depresyon tedavisinde elektrokonvülsif tedavi

Hacettepe Üniversitesi Sağlıkta Sürekli Eğitim Toplantıları: Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Ankara, Turkey, 31 May - 01 June 2013

Psikiyatride nörobilim eğitiminde Türkiye den ve Dünyadan modeller

TPD 17. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 13 April 2013

Ruhsal bozukluğun sınırı Cinsiyet kimliği ve sınıflandırma sistemleri

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 9. Konresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 December 2012

Ankara LGBT Aile Destek Grubu Deneyimi

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 9. Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 December 2012

Depresyon ve anksiyete bozukluklarında gelişen şiddet ve agresyonda farmakolojik tedavi

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 October - 13 September 2012

HIV enfeksiyonunda görülen ruhsal bozukluklar

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2012

İdame ve sürdürüm tedavilerinde elektrokonvülzif tedavinin yeri

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 13 September 2012

Depresyon tedavisinde birden çok antidepresan kullanımı

Hacettepe Üniversitesi Sağlıkta Sürekli Eğitim Toplantıları: Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2011

Cinsel yönelimle ilgili başvurularda uygun terapötik tutum ve yaklaşım

15. TPD Yıllık Toplantısı Bahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2011

Depresyon araştırmalarında nörokimyasal bulgu ve girişimler

15. TPD YıllıkToplantısı ve Bahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2011

Nöromodülasyon Elektrokonvülsif tedavi ve derin beyin stimülasyonu

15. TPD Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2011

Duygudurum bozukluklarında bazal gangliyonların rolü

10. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2011

Opiat bağımlılığı

15. Ergen Günleri, Ankara, Turkey, 9 - 11 December 2010

Eşcinsel yönelim kimliği gelişimi

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 8. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2010

Eşcinsel gençlerin kendini tanıma ve kabul süreci

19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 June 2010

Hayvan modelleri ile duygudurum

13. TPD Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 15 - 18 April 2009

Effect of chronic electroconvulsive shocks on Bcl-2 immunoreactivity in frontal cortex and nucleus accumbens

19th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, Paris, France, 16 - 20 October 2006, vol.16 identifier

Effects of chronic electroconvulsive shock on glycogen synthase kinase 3 beta protein level and phosphorylation pattern in hippocampus and frontal lobe

15. CINP (International College of Neuropsychopharmacology) Congress, Şikago, United States Of America, 9 - 13 July 2006, vol.9, pp.178

Clozapine effect on rCBF in patients with treatment refractory schizophrenic patients

Annual Congress of the European Associaton of Nuclear Medicine, İstanbul, Turkey, 15 - 19 October 2005, vol.32, pp.194

The effect of diazepam on performance of mice in forced swimming test

4. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Turkey, 29 March - 02 April 2005, vol.4, pp.36-37

Books & Book Chapters

Cinsiyetinden hoşnutsuzluğa tıbbi yaklaşımın tarihsel seyri, gündem ve gelişmeler

in: Ergenlerde Cinsel Sağlık, Derman Orhan, Kanbur Nuray, Aycan Zehra, Akgül Sinem, Tüzün Zeynep, Pehlivantürk Kızılkan Melis, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.201-208, 2019

HIV/AIDS Hastalık ve Tedavi

in: Dünyada ve Türkiye’xxde HIV/AIDS, Serhat Ünal, Aygen Tümer, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.29-50, 2018

Psikiyatri Eğitiminde Ölçme

in: Teoriden Pratiğe Psikiyatri Öğretimi, Gask L, Coşkun B, Baron D (Çev. Ed.: Coşkun B, Ayhan Y, Çelik M), Editor, Art Kitap, İstanbul, pp.253-273, 2016

Cinsiyetinden Hoşnutsuzluk

in: Kaplan Sadock Psikiyatri Davranış Bilimleri Klinik Psikiyatri Onbirinci Baskı, Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P (Çev. Ed.: Ali Bozkurt), Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.600-607, 2016

HIV/AIDS Hastalığı ve Ruhsal Bozukluklar

in: Güncel Bilgiler Işığında HIV AIDS, Ünal Serhat, Tümer Aygen, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.427-453, 2016

LGBT Olmak: Barışta ve Savaşta

in: Barış Kitabı Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali, Başterzi AD, Aker AT, Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği, Ankara, pp.247-262, 2015

HIV/AIDS Hastalığının Nöropsikiyatrik Yönü

in: Güncel Bilgiler Işığında HIV AIDS, Ünal Serhat, Tümer Aygen, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.321-345, 2014

Cinsel Yönelim Gelişim Modelleri ve Açılma Süreci

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.27-32, 2013

Bağımlılıkla İlgili ve Toksik Bozukluklar

in: Lishman Organik Psikiyatri Nöropsikiyatri Ders Kitabı 4 Baskı, David AS, Fleminger S, Kopelman MD, Lovestone S, Mellers JDC (Çev. Ed: Yağcıoğlu AEA), Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.689-743, 2013

Epilepsi

in: Lishman Organik Psikiyatri Nöropsikiyatri Ders Kitabı 4 Baskı, David AS, Fleminger S, Kopelman MD, Lovestone S, Mellers JDC (Çev. Ed: Yağcıoğlu AEA), Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.309-395, 2013

Bedensel Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Cinsel Yönelim

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.14-17, 2013

Hareket Bozuklukları

in: Lishman Organik Psikiyatri Nöropsikiyatri Ders Kitabı 4 Baskı, David AS, Fleminger S, Kopelman MD, Lovestone S, Mellers JDC (Çev. Ed: Yağcıoğlu AEA), Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.745-816, 2013

Homofobi Kavramı

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.61-63, 2013

Askerlik

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.53-55, 2013

Kafa İçi Enfeksiyonlar

in: Lishman Organik Psikiyatri Nöropsikiyatri Ders Kitabı 4 Baskı, David AS, Fleminger S, Kopelman MD, Lovestone S, Mellers JDC (Çev. Ed: Yağcıoğlu AEA), Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.397-472, 2013

Cinsel Yönelimin Nedenlerine Biyolojik Yaklaşım

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.18-24, 2013

Cinsel Yönelimle İlgili Mitler

in: Eşcinsellik Bilgilendirme Dosyası 10, Yüksel Ş, Yetkin N, Editor, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, pp.33-37, 2013