Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Simulations for surgical education: A case study for neurosurgery

INTED 2015 İnternational Technology, educaton and Development Conference, Madrid, Spain, 02 March 2015 - 04 March 2105

Sinirbilimde Görüntüleme İle Üç Boyutlu (3D) Modelleme Ve Simülasyon: Beyin Cerrahisi Perspektifi

8. ULUSAL SINIRBİLİM KONGRESİ 6-9 Kasım 2020 ̈ Bilkent Üniversitesı̈, Ankara, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.1, pp.22

Serebral Metastazlarda Tedavi

TND 33. Bilimsel Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.115-116

Intracranial tumors in infants under 1 year of age: a long- term follow-up study of a large clinical series from a single center

46th Annual Meeting of the International Soceity for Pediatric Neurosurgery, Tel-Aviv-Yafo, Israel, 7 - 11 October 2018, vol.34, pp.2095-2096

PEDİATRİK EPİLEPSİ CERRAHİSİ SONRASI ERKEN DÖNEM REHABİLİTASYON : BİR VAKA SUNUMU

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2017, pp.85

Early changes in cerebral blood flow and cerebrovascular reactivity in mild traumatic brain injury

XXVIIIth Sypomosium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function, Berlin, Germany, 1 - 04 April 2017, vol.37, pp.1-97 identifier identifier

SIMULATIONS FOR SURGICAL EDUCATION: A CASE STUDY FOR ENDONEUROSURGERY

9th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Madrid, Spain, 2 - 04 March 2015, pp.1394-1400 identifier

Books & Book Chapters

Omurilik ve Sinir Kökü (id-im, id-em, ed, dumb- bell) Tümörleri Cerrahisinde Komplikasyonlar

in: SPİNAL CERRAHİDE KOMPLİKASYONLAR VE REVİZYON YAKLAŞIMLARI, Cüneyt Temiz, Serkan Şimşek, Kudret Türeyen, Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz, Serdar Işık, Ahmet Dağtekin, Editor, BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. Tel: (312) 222 44 06 • Faks: (312) 222 44 07, Ankara, Ankara, pp.365-376, 2018

Gebelikte Beyin Tümörlerine Yaklaşım

in: Gebelikte Kanser Tedavisi, İrfan ÇİÇİN, Sadettin KILIÇKAP, Pınar SAİP, Nilüfer GÜLER, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.85-90, 2017 Sustainable Development

İntervertebral Disk Dejenerasyonunun Patofizyolojisi

in: Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Ali Dalgıç, Cüneyt Temiz, Kadir Kotil, Erkan Kaptanoğlu, Özkan Ateş, Tahsin Erman, İlkeer Solmaz, Editor, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınlları, Ankara, pp.83-89, 2017

Gebelikte Beyin Tümörlerine Yaklaşım

in: Gebelikte Kanser Tedavisi, İrfan Çiçin, Pınar Saip, Sadettin Kılıçkap, Nilüfer Güler, Editor, Güneş Tıp, Ankara, pp.85-90, 2017 Sustainable Development

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

68

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

50

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals