Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Yaşam Pozisyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.159-193, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekolojik Sistemler Perspektifinden Psikolojik Sağlamlık

Gelişim ve Psikoloji Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.125-147, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin İncelenmesi

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.7, ss.482-499, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing Self-Efficacy Perception of University Students

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.49, sa.1, ss.163-184, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Madde Kullanımı ve Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psikoeğitim Programlarının İncelenmesi

Bağımlılık Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.72-91, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

Türk Akademik Yayınlar Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.67-84, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin İncelenmesi

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, cilt.3, ss.205-221, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Problem Davranışlarına Yönelik Yaklaşımlarının İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.241-250, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Psikososyal Risk Faktörleri ve Koruyucu Unsurlar

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.18, ss.40-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Cinsel İstismarını Önlemeye Yönelik Geliştirilen Okul Temelli Programlar ve Etkililikleri

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.32-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hollanda’da Yaşayan Türk Kökenli Annelerin Çocukları ile Kurdukları İlişki Örüntülerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.11-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.151-177, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveynlerin Yaşam Pozisyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, cilt.4, ss.65-77, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Ortamında Ebeveynlerle Çalışmak: Güçler ve Güçlükler

Milli Eğitim, cilt.48, ss.255-275, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychological Counseling and Guidance Services in Early Childhood Education

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.14, ss.6-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin Farklı Kültürde Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma: Amsterdam Örneği

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.171-187, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What Does It Mean To Be A Montessori Teacher And Why Is It Preferred?

Çocuk ve Gelişim Dergisi, cilt.2, ss.39-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okula Uyum Sürecinde Ebeveynlere ”Sufle”

Hedef Çocuk, ss.8-11, 2018 (Hakemsiz Dergi)

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Aile İşlevlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.1087-1106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of developmental levels of children between 0-6 years and their mother’s life satisfaction in terms of various variables

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.9, ss.672-713, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Düzeylerinin Annelerinin Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.1-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Annelerin Ebeveynlik Tutumları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.150-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.442-466, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının ve Algılarının İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.1-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Stresle Başetme Stratejileri

The Journal of Academic Social Science, cilt.2, ss.385-392, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Babaların Görüşlerine Göre Aile İşlevleri

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.93-105, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile İşlevlerini Sağlıklı Kılmak

Çoluk Çocuk, ss.26-27, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Aile İçi İletişimin Olmazsa Olmaz ları

Çoluk Çocuk, ss.28-29, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Ve Çocuğum Artık Okullu

Çoluk Çocuk, ss.22-24, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Stresle Başetme Sürecinde Öğrencilerime Nasıl Destek Olabilirim

İlköğretmen Eğitimci Dergisi, ss.12-14, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Çalışan Çocuklara Yönelik Rehberlik Çalışmaları

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, cilt.2, ss.41-44, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ekolojik Yaklaşım Çerçevesinde Psikolojik Sağlamlık

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.366-367

Babaların Bazı Özelliklerine Göre 0-6 Yaş Arasındaki Çocukların Gelişimlerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.185-186

Çocuk İhmali ve İstismarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.158-159

Üniversite Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları ve Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 17 - 20 Mayıs 2018

Özel Yetenekli Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Algıladıkları Psikolojik Kontrol Düzeylerinin İncelenmesi

V. International Congress of Gifted and Talented Children and Education, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklara Yönelik Yaklaşımlarının İncelenmesi

V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Examining The Preschool Education Program In Terms Of Global Citizenship and 21st Century Abilities

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.2459-2461 identifier

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı ETEÇOM nın Transaksiyonel Analiz Perspektifinden İncelenmesi

3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı(ETEÇOM)’un Transaksiyonel Analiz Perspektifindenİncelenmesi

3. ULUSAL DİSİPLİNLER ARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MUDAHALE KONGRESİ – UDEMKO 2016, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

7-19 Yaş Aile Rehberliği Programının Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Üzerindeki Etkisi

I. International Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

Van Depremi Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahale Hizmetleri

IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2012, ss.32

Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Türkiye de Gerçekleştirilen Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Uygulamaları

2. Uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2008

Okul Öncesi Eğitim Programlarında Serbest Zaman Etkinliklerine İlişkin Örnek Uygulamalar

Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu IV, Ankara, Türkiye, 17 Kasım 2007, ss.192-199

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğum Öncesi Gelişim ve Uyum Problemlerine Etkisi

Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları, Baştemur Şule, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.45-64, 2020

Eğitimin Psikolojik Temelleri

Eğitime Giriş, Şahin, Mehmet Aytaç, Tufan, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.203-220, 2019

Preventive and Protective Intervention Studies Performed in Turkey and Other Countries for Child Abuse

Health Sciences Research in the Globalizing World, Alexandrova Elena, Shapekova Nelya Lukpanovna, Ak Bilal, Özcanaslan Fügen, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.539-551, 2018 identifier identifier identifier

Education programs for families of gifted and talented children: What should the content be?

New Horizons in Social Sciences, Çetin Turhan, Dumitrache Liliana, Kara Hasan, Mulalic Muhidi, Selendili Lemara, Editör, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, ss.321-332, 2018 identifier identifier identifier

Examination of Ninja Turtles Animated Films Comparatively In Terms of Changing Violence Factors

Health Sciences Research in the Globalizing World, Alexandrova Elena, Shapekova Nelya Lukpanovna, Ak Bilal, Özcanaslan Fügen, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.580-588, 2018 identifier identifier identifier

The Importance and position of child development as a discipline

New Horizons in Social Sciences, Çetin Turhan, Dumitrache Liliana, Kara Hasan, Mulalic Muhidi, Selendili Lemara, Editör, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, ss.390-410, 2018 identifier identifier identifier

A Checklist for evaluating gaining global citizenship and 21. century abilities in pre-school education curriculum: An Application

Current Trends in Pre-School Education 2, Deniz Ümit, Çetin Turhan, Obralic Nuzejma, Bayraktar Vedat, Yıldırım Yakup, Editör, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, ss.30-59, 2018

Kişilik Gelişimi

Çocuk Gelişimi, Aral Neriman, Temel Fulya, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.292-313, 2018

The Context between social emotional development and language development

New Horizons in Social Sciences, Çetin Turhan, Dumitrache Liliana, Kara Hasan, Mulalic Muhidi, Selendili Lemara, Editör, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, ss.495-511, 2018 identifier identifier identifier

Integration of Global Citizen Education to Early Childhood Education

Recent Researches in Health Sciences, Lukpanovna Shapekova Nelya, Ozdemir Levent, Ak Bilal, Şenol Vesile, Yıldız Hican., Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.353-369, 2018 identifier identifier

The Examination of emotion regulation skills with regards to levels of social problem solving in preschool children

Current Trends in Pre-School Education 2, Deniz Ümit, Çetin Turhan, Obralic Nuzejma, Bayraktar Vedat, Yıldırım Yakup, Editör, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, ss.266-278, 2018

Toplumsal Cinsiyet

Cinsel Gelişim ve Eğitim, Artan İsmihan, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.146-160, 2018

Psychological Resilience at Social-Emotional Development

Educational Research and Practice, Irina Koleva Gökhan Duman, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.246-255, 2017 identifier identifier identifier

Sosyal Duygusal Gelişim

Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi, Metin, Emine Nilgün, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.164-196, 2017

Görme Engelli Çocuklar

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma, Nilgün Metin, Arzu İpek Yükselen, Editör, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, ss.50-64, 2017

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik

Okul Öncesi Eğitime Giriş, Alisinanoğlu, Fatma Bayraktar, Vedat, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.229-244, 2016

Yaşam Becerileri Etkinlik Kitabı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2015

The Functions Of The Family In the Pre-School Education Period

Preschool Education In Turkey And In The World A Theorical and Empirical Perspective, BAŞAL Handan Asûde ÖMEROĞLU Esra KOSTOVA Zdravka, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.168-177, 2014

7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı Bilgi Bankası

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008

7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı Eğitimci Kılavuzu

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008