Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

A Comparison of Perceived and Observed Developmental Stages among Children in the Age Range of 0–6 Years

Türk Akademik Yayınlar Dergisi, vol.5, no.1, pp.70-94, 2021 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönem Psikososyal Risk Faktörlerinin İncelenmesi

BAYTEREK Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-31, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk İhmali ve İstismarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.52, pp.313-351, 2021 (Other Refereed National Journals)

INVESTIGATION OF THE PERCEIVED PSYCHOLOGICAL CONTROL LEVELS OF GIFTED CHILDREN TOWARDS THEIR PARENTS

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.51, pp.381-400, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Yaşam Pozisyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, vol.1, no.1, pp.159-193, 2021 (Other Refereed National Journals)

Ekolojik Sistemler Perspektifinden Psikolojik Sağlamlık

Gelişim ve Psikoloji Dergisi, vol.1, no.2, pp.125-147, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin İncelenmesi

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.7, pp.482-499, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing Self-Efficacy Perception of University Students

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.49, no.1, pp.163-184, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Madde Kullanımı ve Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psikoeğitim Programlarının İncelenmesi

Bağımlılık Dergisi, vol.21, no.1, pp.72-91, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

Türk Akademik Yayınlar Dergisi, vol.3, no.2, pp.67-84, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Problem Davranışlarına Yönelik Yaklaşımlarının İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, pp.241-250, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

5-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin İncelenmesi

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, vol.3, pp.205-221, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Psikososyal Risk Faktörleri ve Koruyucu Unsurlar

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.18, pp.40-48, 2019 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Cinsel İstismarını Önlemeye Yönelik Geliştirilen Okul Temelli Programlar ve Etkililikleri

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.32-51, 2019 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.151-177, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ebeveynlerin Yaşam Pozisyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.4, pp.65-77, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Ortamında Ebeveynlerle Çalışmak: Güçler ve Güçlükler

Milli Eğitim, vol.48, pp.255-275, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Annelerin Farklı Kültürde Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma: Amsterdam Örneği

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.171-187, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psychological Counseling and Guidance Services in Early Childhood Education

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, pp.6-23, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

What Does It Mean To Be A Montessori Teacher And Why Is It Preferred?

Çocuk ve Gelişim Dergisi, vol.2, pp.39-50, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okula Uyum Sürecinde Ebeveynlere ”Sufle”

Hedef Çocuk, pp.8-11, 2018 (National Non-Refereed Journal)

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Aile İşlevlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.1087-1106, 2018 (Other Refereed National Journals)

0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Düzeylerinin Annelerinin Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.1-21, 2018 (Other Refereed National Journals)

Investigation of developmental levels of children between 0-6 years and their mother’s life satisfaction in terms of various variables

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.9, pp.672-713, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Annelerin Ebeveynlik Tutumları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.150-157, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.442-466, 2017 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının ve Algılarının İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.1-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Stresle Başetme Stratejileri

The Journal of Academic Social Science, vol.2, pp.385-392, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anne Babaların Görüşlerine Göre Aile İşlevleri

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.93-105, 2011 (Other Refereed National Journals)

Aile İşlevlerini Sağlıklı Kılmak

Çoluk Çocuk, pp.26-27, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Aile İçi İletişimin Olmazsa Olmaz ları

Çoluk Çocuk, pp.28-29, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Ve Çocuğum Artık Okullu

Çoluk Çocuk, pp.22-24, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Geleceği Planlama Sürecinde Anne Babaların Rolü

Çoluk Çocuk, pp.22-23, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Stresle Başetme Sürecinde Öğrencilerime Nasıl Destek Olabilirim

İlköğretmen Eğitimci Dergisi, pp.12-14, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Çocuğunuzun Psikososyal Güvenliğini Sağlamanın Püf Noktaları

Çoluk Çocuk, pp.38-39, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Çalışan Çocuklara Yönelik Rehberlik Çalışmaları

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, vol.2, pp.41-44, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekolojik Yaklaşım Çerçevesinde Psikolojik Sağlamlık

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Babaların Bazı Özelliklerine Göre 0-6 Yaş Arasındaki Çocukların Gelişimlerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.185-186

Çocuk İhmali ve İstismarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.158-159

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.366-367

Üniversite Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları ve Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018

Özel Yetenekli Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Algıladıkları Psikolojik Kontrol Düzeylerinin İncelenmesi

V. International Congress of Gifted and Talented Children and Education, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 May 2018

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklara Yönelik Yaklaşımlarının İncelenmesi

V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Examining The Preschool Education Program In Terms Of Global Citizenship and 21st Century Abilities

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2459-2461 identifier

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı ETEÇOM nın Transaksiyonel Analiz Perspektifinden İncelenmesi

3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı(ETEÇOM)’un Transaksiyonel Analiz Perspektifindenİncelenmesi

3. ULUSAL DİSİPLİNLER ARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MUDAHALE KONGRESİ – UDEMKO 2016, Turkey, 31 March - 03 April 2016

7-19 Yaş Aile Rehberliği Programının Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Üzerindeki Etkisi

I. International Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

Van Depremi Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahale Hizmetleri

IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2012, pp.32

Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Türkiye de Gerçekleştirilen Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Uygulamaları

2. Uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 May 2008

Okul Öncesi Eğitim Programlarında Serbest Zaman Etkinliklerine İlişkin Örnek Uygulamalar

Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu IV, Ankara, Turkey, 17 November 2007, pp.192-199

Books & Book Chapters

Doğum Öncesi Gelişim ve Uyum Problemlerine Etkisi

in: Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları, Baştemur Şule, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.45-64, 2020

Eğitimin Psikolojik Temelleri

in: Eğitime Giriş, Şahin, Mehmet Aytaç, Tufan, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.203-220, 2019

Preventive and Protective Intervention Studies Performed in Turkey and Other Countries for Child Abuse

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Alexandrova Elena, Shapekova Nelya Lukpanovna, Ak Bilal, Özcanaslan Fügen, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.539-551, 2018 identifier identifier identifier

Education programs for families of gifted and talented children: What should the content be?

in: New Horizons in Social Sciences, Çetin Turhan, Dumitrache Liliana, Kara Hasan, Mulalic Muhidi, Selendili Lemara, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.321-332, 2018 identifier identifier identifier

Examination of Ninja Turtles Animated Films Comparatively In Terms of Changing Violence Factors

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Alexandrova Elena, Shapekova Nelya Lukpanovna, Ak Bilal, Özcanaslan Fügen, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.580-588, 2018 identifier identifier identifier

The Importance and position of child development as a discipline

in: New Horizons in Social Sciences, Çetin Turhan, Dumitrache Liliana, Kara Hasan, Mulalic Muhidi, Selendili Lemara, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.390-410, 2018 identifier identifier identifier

A Checklist for evaluating gaining global citizenship and 21. century abilities in pre-school education curriculum: An Application

in: Current Trends in Pre-School Education 2, Deniz Ümit, Çetin Turhan, Obralic Nuzejma, Bayraktar Vedat, Yıldırım Yakup, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.30-59, 2018

Kişilik Gelişimi

in: Çocuk Gelişimi, Aral Neriman, Temel Fulya, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.292-313, 2018

The Context between social emotional development and language development

in: New Horizons in Social Sciences, Çetin Turhan, Dumitrache Liliana, Kara Hasan, Mulalic Muhidi, Selendili Lemara, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.495-511, 2018 identifier identifier identifier

Integration of Global Citizen Education to Early Childhood Education

in: Recent Researches in Health Sciences, Lukpanovna Shapekova Nelya, Ozdemir Levent, Ak Bilal, Şenol Vesile, Yıldız Hican., Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.353-369, 2018 identifier identifier

The Examination of emotion regulation skills with regards to levels of social problem solving in preschool children

in: Current Trends in Pre-School Education 2, Deniz Ümit, Çetin Turhan, Obralic Nuzejma, Bayraktar Vedat, Yıldırım Yakup, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.266-278, 2018

Toplumsal Cinsiyet

in: Cinsel Gelişim ve Eğitim, Artan İsmihan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.146-160, 2018

Psychological Resilience at Social-Emotional Development

in: Educational Research and Practice, Irina Koleva Gökhan Duman, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.246-255, 2017 identifier identifier identifier

Sosyal Duygusal Gelişim

in: Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi, Metin, Emine Nilgün, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.164-196, 2017

Görme Engelli Çocuklar

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma, Nilgün Metin, Arzu İpek Yükselen, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.50-64, 2017

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Alisinanoğlu, Fatma Bayraktar, Vedat, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.229-244, 2016

Yaşam Becerileri Etkinlik Kitabı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2015

The Functions Of The Family In the Pre-School Education Period

in: Preschool Education In Turkey And In The World A Theorical and Empirical Perspective, BAŞAL Handan Asûde ÖMEROĞLU Esra KOSTOVA Zdravka, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.168-177, 2014

7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı Bilgi Bankası

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008

7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı Eğitimci Kılavuzu

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008