Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çocuk İhmali ve İstismarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.52, pp.313-351, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Okul Öncesi Dönem Psikososyal Risk Faktörlerinin İncelenmesi

BAYTEREK Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Yaşam Pozisyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, vol.1, no.1, pp.159-193, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Ekolojik Sistemler Perspektifinden Psikolojik Sağlamlık

Gelişim ve Psikoloji Dergisi, vol.1, no.2, pp.125-147, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin İncelenmesi

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.7, pp.482-499, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Analyzing Self-Efficacy Perception of University Students

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.49, no.1, pp.163-184, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

Türk Akademik Yayınlar Dergisi, vol.3, no.2, pp.67-84, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Psikososyal Risk Faktörleri ve Koruyucu Unsurlar

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.18, pp.40-48, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

5-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin İncelenmesi

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, vol.3, pp.205-221, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.151-177, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuk Cinsel İstismarını Önlemeye Yönelik Geliştirilen Okul Temelli Programlar ve Etkililikleri

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.32-51, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ebeveynlerin Yaşam Pozisyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.4, pp.65-77, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Annelerin Farklı Kültürde Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma: Amsterdam Örneği

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.171-187, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Psychological Counseling and Guidance Services in Early Childhood Education

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, pp.6-23, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Annelerin Farklı Kültürde Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma: Amsterdam Örneği

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.171-187, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ebeveynlerin Yaşam Pozisyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.4, no.8, pp.65-77, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Okula Uyum Sürecinde Ebeveynlere ”Sufle”

Hedef Çocuk, pp.8-11, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Aile İşlevlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.1087-1106, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Annelerin Ebeveynlik Tutumları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.150-157, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Lise Öğrencilerinin Stresle Başetme Stratejileri

The Journal of Academic Social Science, vol.2, pp.385-392, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Anne Babaların Görüşlerine Göre Aile İşlevleri

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.93-105, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Aile İşlevlerini Sağlıklı Kılmak

Çoluk Çocuk, pp.26-27, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Aile İçi İletişimin Olmazsa Olmaz ları

Çoluk Çocuk, pp.28-29, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ve Çocuğum Artık Okullu

Çoluk Çocuk, pp.22-24, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Geleceği Planlama Sürecinde Anne Babaların Rolü

Çoluk Çocuk, pp.22-23, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Stresle Başetme Sürecinde Öğrencilerime Nasıl Destek Olabilirim

İlköğretmen Eğitimci Dergisi, pp.12-14, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çalışan Çocuklara Yönelik Rehberlik Çalışmaları

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, vol.2, pp.41-44, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekolojik Yaklaşım Çerçevesinde Psikolojik Sağlamlık

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Babaların Bazı Özelliklerine Göre 0-6 Yaş Arasındaki Çocukların Gelişimlerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.185-186

Çocuk İhmali ve İstismarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.158-159 Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.366-367

Üniversite Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları ve Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018

Özel Yetenekli Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Algıladıkları Psikolojik Kontrol Düzeylerinin İncelenmesi

V. International Congress of Gifted and Talented Children and Education, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 May 2018

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklara Yönelik Yaklaşımlarının İncelenmesi

V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Examining The Preschool Education Program In Terms Of Global Citizenship and 21st Century Abilities

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2459-2461 Sustainable Development identifier

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı(ETEÇOM)’un Transaksiyonel Analiz Perspektifindenİncelenmesi

3. ULUSAL DİSİPLİNLER ARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MUDAHALE KONGRESİ – UDEMKO 2016, Turkey, 31 March - 03 April 2016

7-19 Yaş Aile Rehberliği Programının Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Üzerindeki Etkisi

I. International Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

Van Depremi Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahale Hizmetleri

IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2012, pp.32

Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Türkiye de Gerçekleştirilen Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Uygulamaları

2. Uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 May 2008 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Doğum Öncesi Gelişim ve Uyum Problemlerine Etkisi

in: Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları, Baştemur Şule, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.45-64, 2020

Eğitimin Psikolojik Temelleri

in: Eğitime Giriş, Şahin, Mehmet Aytaç, Tufan, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.203-220, 2019

Preventive and Protective Intervention Studies Performed in Turkey and Other Countries for Child Abuse

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Alexandrova Elena, Shapekova Nelya Lukpanovna, Ak Bilal, Özcanaslan Fügen, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.539-551, 2018 identifier identifier identifier

Education programs for families of gifted and talented children: What should the content be?

in: New Horizons in Social Sciences, Çetin Turhan, Dumitrache Liliana, Kara Hasan, Mulalic Muhidi, Selendili Lemara, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.321-332, 2018 identifier identifier identifier

Examination of Ninja Turtles Animated Films Comparatively In Terms of Changing Violence Factors

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Alexandrova Elena, Shapekova Nelya Lukpanovna, Ak Bilal, Özcanaslan Fügen, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.580-588, 2018 identifier identifier identifier

The Importance and position of child development as a discipline

in: New Horizons in Social Sciences, Çetin Turhan, Dumitrache Liliana, Kara Hasan, Mulalic Muhidi, Selendili Lemara, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.390-410, 2018 identifier identifier identifier

A Checklist for evaluating gaining global citizenship and 21. century abilities in pre-school education curriculum: An Application

in: Current Trends in Pre-School Education 2, Deniz Ümit, Çetin Turhan, Obralic Nuzejma, Bayraktar Vedat, Yıldırım Yakup, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.30-59, 2018

Kişilik Gelişimi

in: Çocuk Gelişimi, Aral Neriman, Temel Fulya, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.292-313, 2018

The Context between social emotional development and language development

in: New Horizons in Social Sciences, Çetin Turhan, Dumitrache Liliana, Kara Hasan, Mulalic Muhidi, Selendili Lemara, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.495-511, 2018 identifier identifier identifier

Integration of Global Citizen Education to Early Childhood Education

in: Recent Researches in Health Sciences, Lukpanovna Shapekova Nelya, Ozdemir Levent, Ak Bilal, Şenol Vesile, Yıldız Hican., Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.353-369, 2018 identifier identifier

The Examination of emotion regulation skills with regards to levels of social problem solving in preschool children

in: Current Trends in Pre-School Education 2, Deniz Ümit, Çetin Turhan, Obralic Nuzejma, Bayraktar Vedat, Yıldırım Yakup, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.266-278, 2018

Toplumsal Cinsiyet

in: Cinsel Gelişim ve Eğitim, Artan İsmihan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.146-160, 2018

Psychological Resilience at Social-Emotional Development

in: Educational Research and Practice, Irina Koleva Gökhan Duman, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.246-255, 2017 identifier identifier identifier

Sosyal Duygusal Gelişim

in: Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi, Metin, Emine Nilgün, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.164-196, 2017

Görme Engelli Çocuklar

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma, Nilgün Metin, Arzu İpek Yükselen, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.50-64, 2017

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Alisinanoğlu, Fatma Bayraktar, Vedat, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.229-244, 2016

The Functions Of The Family In the Pre-School Education Period

in: Preschool Education In Turkey And In The World A Theorical and Empirical Perspective, BAŞAL Handan Asûde ÖMEROĞLU Esra KOSTOVA Zdravka, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.168-177, 2014