Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CBCT assessment of gubernacular canals in relation to eruption disturbance and pathologic condition associated with impacted/unerupted teeth.

Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, cilt.127, ss.175-184, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Metastasis of Breast Cancer to the Mandible: A Case Report

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, cilt.119, ss.160, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Atipik Odontalji: Olgu Sunumu

Acta Odontologica Turcica, cilt.37, sa.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyumsuz Protezle İlişkili Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE, cilt.42, sa.5, ss.158-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksillofasiyal travmalarla ilişkili dış kulak yolu kırıklarının KIBT ile görüntülenmesi

Selcuk Dental Journal, cilt.6, sa.4, ss.130-134, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vascular Type Eagle Syndrome: A Case of Styloid Process-Carotid Artery Syndrome with Operation

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.13, sa.1, ss.107-110, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is the diagnosis of calcified laryngeal cartilages on panoramic radiographs possible?

IMAGING SCIENCE IN DENTISTRY, cilt.48, sa.2, ss.121-125, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Determination of Oral Health Status in Patients Admitted to a University Hospital: A Pilot Study

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.10, sa.4, ss.196-204, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Removable denture-related oral mucosal lesions: descriptive clinical study

Acta Odontologica Turcica, cilt.34, ss.67-72, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ağız Kanserleri: Klinik Bulgular

Turkiye Klinikleri Oral and Maxillofacial Radiology - Special Topics, cilt.1, sa.1, ss.36-41, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Panoramik görüntülerde tesadüfen saptanan yumuşak doku kalsifikasyonları

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 Şubat 2020

UYUMSUZ PROTEZLE İLİŞKİLİ SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020, cilt.42, ss.158-162

Daimi Mandibular Kesici Dişlerin Bilateral Füzyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2020

Oral Bifosfonat Kullanımına Bağlı Çene Kemiği Osteonekrozu: Olgu Sunumu

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2020

Atipik Odontalji: Olgu Sunumu

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2020

Mandibulada Ekspansiyon Yapan Basit Kemik Kisti: Olgu Sunumu

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2020

Kafa travmasına bağlı tat duyusu bozukluğu: Olgu sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Imaging of external auditory canal fractures associated with maxillofacial traumas by CBCT

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.130-134

HİDROTİK EKTODERMAL DİSPLAZİLİ HASTADA GÖRÜLEN GİNGİVAL SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOM

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji DerneğiKongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

İnverted papillom: Olgu sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Florid osseoz displazi: Olgu sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Nisan 2019 - 28 Ocak 2020

Dental age estimation with cone beam computed tomography

ESHNR 2019, 32nd Annual Meeting and Refresher Course, Palermo, İtalya, 3 - 05 Ekim 2019, cilt.10, ss.30

ORAL SQUAMOUS CELL CARSINOMA: A CASE REPORT

5th International Symposium on Multidisciplinary Studies, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

Residual Cyst: Case Report

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018 identifier identifier identifier

Vascular Type Eagle Syndrome: A Case ofStyloid Process-Carotid Artery Syndrome

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018

KONDROSARKOM: BİR OLGU SUNUMU

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, 10 - 12 Kasım 2017 identifier identifier

OLGU SUNUMU: ODONTOJENİK KERATOKİST

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, 10 - 12 Kasım 2017

Parotis Bezi Kanalında Dev Tükrük Bezi Taşı

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23

Rikets Hastalığına Bağlı Yaygın Mine Hipoplazis : Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23

Çift Taraflı Maksiller Kanin Premolar Transpozisyonu : Olgu sunumu

2. ULUSAL UYGULAMALI BİYOLOJİK BİLIMLER KONGRESİ, Afyon, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2017

18 yas ve 21 yas esikleri icin mandibular ucuncu molar kok pulpasinin radyografik gorunurlugunun degerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Dernegi 7. Uluslararasi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Applicability of Cameriere s Age Estimation Method İn a Sample of Turkish Adults

17th International Conference on Forensic Sciences, Paris, Fransa, 27 - 28 Ağustos 2015

Applicability of Cameriere’s Age Estimation Method in a Sample of Turkish Adults

ICFS 2015 : 17th International Conference on Forensic Sciences, Paris, Fransa, 27 - 28 Ağustos 2015

Mixed type vascular malformation of the mandible A case report

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 1. ULUSLARARASI KONGRESİ, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.3, ss.56

Florid Semento-osseöz Displazi: Olgu Sunumu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Kasım 2013, ss.1

Mandibulada travmatik kemik kisti: olgu sunumu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 3 - 05 Ekim 2013

Dens invaginatus ile ilişkili radiküler kist: olgu sunumu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 3 - 05 Ekim 2013

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Lamina Dura Kalınlaşması

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Fibrodisplazi Ossifikans Progresivaya Eşlik Eden Bilateral Bifid Mandibular Kondil

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Travmatik Ülser: Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Dental Radyograflarda Yetişkinler İçin Yaş Tayini Yöntemleri

Adli Diş Hekimliğinde Radyolojik Yaklaşımlar - 2020, Kahraman GÜNGÖR, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.24-29, 2020

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Hızlı Prototipleme Teknolojisi

Dentomaksillofasiyal Konik Isinli Bilgisayarli Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, Kıvanç Kamburoğlu, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.151-157, 2019

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile ortodontik uygulamalar ve ortognatik cerrahi planlaması.

Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, Kıvanç Kamburoğlu, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.94-99, 2019