Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Modeling the continuance usage intention of online learning environments

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.60, pp.198-211, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

THE ADAPTATION STUDY OF MAGGIE MCVAY LYNCH LEARNING STYLE INVENTORY INTO TURKISH

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.40, pp.117-126, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Views of students about technology, effects of technology on daily living and their professional preferences

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.16, pp.187-194, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

A Qualitative Study about the Sustainable Usage of Online Learning Environments

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.2, pp.280-299, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Facebook da öğretmen öğrenci arkadaşlığının açıklayıcısı olarak öğretmenin mesleki algısı Bir ölçek geliştirme çalışması

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.242-259, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Approaches and Views of Teachers and Administrators Related to the Usage of Interactive WhiteBoards and Tablet PCs

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.6, no.3, pp.399-417, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF AN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED TO IMPROVE STUDENTS' DECISION MAKING SKILLS

14th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 2 - 04 March 2020, pp.5313-5322 identifier

Web 2 0 awareness of preservice teachers A longitudinal study based on innovation decision process

4th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN12, Barcelona, Spain, 02 July 2012 - 04 July 2013

WEB 2.0 AWARENESS OF PRESERVICE TEACHERS: A LONGITUDINAL STUDY BASED ON INNOVATION-DECISION PROCESS

4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 2 - 04 July 2012, pp.1281-1287 identifier

Milli eğitim şuralarındaki teknoloji politikalarının incelenmesi

XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 833-839. İnönü Üniversitesi, Malatya., Turkey, 1 - 03 February 2011, pp.833-839

Uzaktan eğitimin temel boyutlarına ilişkin öğrenenlerin tercihleri Konjoint analizi örneği

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.1054-1055

Books & Book Chapters

YAŞAM BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı, H.Ferhan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.614-632, 2018