Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF AN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED TO IMPROVE STUDENTS' DECISION MAKING SKILLS

14th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 2 - 04 March 2020, pp.5313-5322 identifier

Karar verme becerilerinin geliştirilmesinde video tabanlı model örneklerin kullanılması.

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2019), Antalya, Turkey, 20 October - 01 November 2019

Web 2 0 awareness of preservice teachers A longitudinal study based on innovation decision process

4th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN12, Barcelona, Spain, 02 July 2012 - 04 July 2013

WEB 2.0 AWARENESS OF PRESERVICE TEACHERS: A LONGITUDINAL STUDY BASED ON INNOVATION-DECISION PROCESS

4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 2 - 04 July 2012, pp.1281-1287 identifier

Milli eğitim şuralarındaki teknoloji politikalarının incelenmesi

XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 833-839. İnönü Üniversitesi, Malatya., Turkey, 1 - 03 February 2011, pp.833-839

Uzaktan eğitimin temel boyutlarına ilişkin öğrenenlerin tercihleri Konjoint analizi örneği

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.1054-1055

Books & Book Chapters

Pandemi Döneminin Ardından: Türkiye'de Yürütülen Acil Uzaktan Eğitim Araştırmalarının Değerlendirilmesi

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2021, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.691-704, 2021

PANDEMİ DÖNEMİ UYGULAMALARINDAN KALICI UZAKTANEĞİTİME DÖNÜŞÜMÜN GEREKLERİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, H. Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.555-575, 2020

Karar Verme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Öğretim Tasarımı: Bilişim Etiği Örneği

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.391-413, 2019

YAŞAM BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı, H.Ferhan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.614-632, 2018