Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Ergenlerde Anne-Baba Tutumunun Duygu Düzenleme ve İyilik Haline Etkisinin İncelenmesi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.7, pp.97-104, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonu Kullanımı İle Kimlik Gelişimi Arasındaki İlişkisi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.7, pp.85-90, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonlarının Problemli Kullanımı İle Serbest Zaman Tatmininin İlişkisinin İncelenmesi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.6, pp.191-196, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman İle İlişkili Tutum, Yönetim Ve Memnuniyetlerinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.1-12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Determinants of Occupational Therapy Students’ Attitudes: Mindfulness and Well-Being

Journal of Education and Learning, vol.7, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ergoterapi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Ergoterapi Öğrencileri İçin Mesleki Davranış Anketinin Türkçe Güvenirlik Ve Geçerliği

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonu Kullanımı ile Kimlik Gelişimi Arasındaki İlişkisi

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.496-500

Vaka Raporu: Cohen Sendromlu Çocukta Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliğini İncelenmesi

International closing congress “occupational therapy and rehabilitaton”, 31 May - 02 June 2017

Entellektüel zorluğu olan çocuklarda ergoterapi müdahalesinin etkinliği.

International closing congress “occupational therapy and rehabilitaton”., 31 May - 02 June 2017

Ergoterapi Öğrencilerinin Meslekleri ile İlgili Algıları

Uluslararası Meslekı̇ Rehabilitasyon Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 14 April 2017, vol.5, pp.99

Engelli bireylerin toplumsal katılımını etkileyen faktörler

SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 2017, Turkey, 29 - 30 April 2017

Books & Book Chapters

participation

in: Occupational therapy, Meral Huri, Editor, In tech, 2017 identifier identifier

Çocukların okula ve topluma katılımları

in: Çocuklarda ergoterapi: çocukların aktivite ve rollerini anlama ve katılımı sağlama, Gonca Bumin, Editor, HİPOKRAT, 2017

Assistive Technology in Occupational Therapy

in: Occupational Therapy - Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation, Meral Huri, Editor, INTECH, 2017