Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Study of self concept and social support perception: Neurodevelopmental disorders

JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.429, pp.184, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The Measure of Quality of the Environments' Turkish Validity and Reliability

OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH, vol.39, no.4, pp.239-246, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Psychometric properties of the Temporal Satisfaction with Life Scale among Turkish people

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.29, no.2, pp.204-211, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship Between Quality of Life with Physical Fitness and Home Environmental Factor Among Elderly Individuals

PUDCAD Universal Design Practice Conference: Game + Design Education, Italy, 24 - 26 June 2021, pp.1-422

Ergoterapi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Ergoterapi Öğrencileri İçin Mesleki Davranış Anketinin Türkçe Güvenirlik Ve Geçerliği

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonu Kullanımı ile Kimlik Gelişimi Arasındaki İlişkisi

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.496-500

Entellektüel zorluğu olan çocuklarda ergoterapi müdahalesinin etkinliği.

International closing congress “occupational therapy and rehabilitaton”., 31 May - 02 June 2017

Vaka Raporu: Cohen Sendromlu Çocukta Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliğini İncelenmesi

International closing congress “occupational therapy and rehabilitaton”, 31 May - 02 June 2017

Ergoterapi Öğrencilerinin Meslekleri ile İlgili Algıları

Uluslararası Meslekı̇ Rehabilitasyon Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 14 April 2017, vol.5, pp.99

Engelli bireylerin toplumsal katılımını etkileyen faktörler

SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 2017, Turkey, 29 - 30 April 2017

Books & Book Chapters

Transfer Aktiviteleri Eğitimi

in: Günlük Yaşam Aktiviteleri, BUMİN GONCA, Editor, HİPOKRAT, pp.95-114, 2021

participation

in: Occupational therapy, Meral Huri, Editor, In tech, 2017 identifier identifier

Çocukların okula ve topluma katılımları

in: Çocuklarda ergoterapi: çocukların aktivite ve rollerini anlama ve katılımı sağlama, Gonca Bumin, Editor, HİPOKRAT, 2017

Assistive Technology in Occupational Therapy

in: Occupational Therapy - Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation, Meral Huri, Editor, INTECH, 2017