Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship Between Quality of Life with Physical Fitness and Home Environmental Factor Among Elderly Individuals

PUDCAD Universal Design Practice Conference: Game + Design Education, Italy, 24 - 26 June 2021, pp.1-422

Ergoterapi Öğrencileri İçin Mesleki Davranış Anketinin Türkçe Güvenirlik Ve Geçerliği

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Ergoterapi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonlarının Problemli Kullanımı ile Serbest Zaman Tatmini İlişkisinin İncelenmesi

Vth International Eurasion Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.490-495

Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonu Kullanımı ile Kimlik Gelişimi Arasındaki İlişkisi

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.496-500

Otizmin Basılı Medyada Temsili: Ulusal Eylem Planından Sonraki Sürecin İncelenmesi

Vth International Eurasion Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.808-811

THE IMPACT OF OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM ON FUNCTION AND ACTIVITY PERFORMANCE OF REPEARED TRAUMATIC HAND INJURIES

16TH NATIONAL CONGRESS OF TURKISH SOCIETY FOR SURGERY OF THE HAND AND THERAPY SOCIETY, Denizli, Turkey, 6 - 09 May 2018

Anne Baba Tutumunun Çocuğun Duygu Düzenleme ve İyilik Haline Etkisinin İncelenmesi

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.799-803

Vaka Raporu: Cohen Sendromlu Çocukta Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliğini İncelenmesi

International closing congress “occupational therapy and rehabilitaton”, 31 May - 02 June 2017

Entellektüel zorluğu olan çocuklarda ergoterapi müdahalesinin etkinliği.

International closing congress “occupational therapy and rehabilitaton”., 31 May - 02 June 2017

Ergoterapi Öğrencilerinin Meslekleri ile İlgili Algıları

Uluslararası Meslekı̇ Rehabilitasyon Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 14 April 2017, vol.5, pp.99

Engelli bireylerin toplumsal katılımını etkileyen faktörler

SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 2017, Turkey, 29 - 30 April 2017

Ergoterapi Bölümü Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ve İyilik Hali ile Engellilere Karşı Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

III nd International Eurasian Educational Research Congress-3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 May - 03 June 2016

Books & Book Chapters

Transfer Aktiviteleri Eğitimi

in: Günlük Yaşam Aktiviteleri, BUMİN GONCA, Editor, HİPOKRAT, pp.95-114, 2021

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ergoterapi

in: Toplum Temelli Uygulama Ortamlarında Ergoterapi, Mine Uyanık, Mahmut Yaran, Yasin Tekeci, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.390-408, 2020

Evaluation of Occupational Therapists’ Lifelong Learning Tendencies

in: Empowering Education: Research, Theory and Practice, CİNKİR SAKİR, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.275-284, 2020

participation

in: Occupational therapy, Meral Huri, Editor, In tech, 2017 identifier identifier

Çocukların okula ve topluma katılımları

in: Çocuklarda ergoterapi: çocukların aktivite ve rollerini anlama ve katılımı sağlama, Gonca Bumin, Editor, HİPOKRAT, 2017

Assistive Technology in Occupational Therapy

in: Occupational Therapy - Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation, , Editor, INTECH, pp.149-180, 2017

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

22

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

4

Project

7

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals