Res. Asst.

HAYRETTİN FURKAN LİVAN


Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D.

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philosophy, Political Science

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi A.B.D.

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Nietzsche’de demokrasinin eleştirisinden yeni bir demokrasi yorumuna olağandışı bir yolculuk

LİVAN H. F.

Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi, no.18, pp.91-114, 2022 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Modernization and Bergsonism in Turkish Political Thought: Anti or Alternative?

Livan H. F.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.75, no.4, pp.1443-1467, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Notes on post-foundational theory of democracy: Coexistence and antagonism

Livan H. F.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, KAÜİİBFD, vol.11, no.Ek Sayı-1, pp.181-208, 2020 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Game of Madness: Hikmet Benol as a Homo Ludens

Livan H. F.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.202-213, 2018 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2012

2012

Modernizm temelinde genellemelerin yanlışlığı üzerine eleştirel bir deneme

Livan H. F.

Genç Fikir, no.1, pp.13-16, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Phronēsis ve karar: Politikaya giriş olarak etik

Livan H. F.

I. Pratik Felsefe Lisansüstü Araştırmacı Konferansı, İstanbul, Turkey, 7 - 08 August 2020, pp.12-13 Sustainable Development

2020

2020

Temelcilik-sonrası demokrasi teorisi üzerine notlar: Biraradalık ve antagonizma

Livan H. F.

I. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.19

2019

2019

Nietzsche ve gezgin: Politikada oluşun olumlanışı

Livan H. F.

Siyasi İlimler Türk Derneği XVII. Lisansüstü Konferansı, Ankara, Turkey, 02 November 2019, pp.167

2018

2018

Dostluk politikası ve egemenlik: Fark(lılığ)a Derridacı bir yaklaşım

Livan H. F.

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (POL-IR2018), Trabzon, Turkey, 15 - 16 October 2018, pp.525-540

2018

2018

Rereading Nietzsche: The crisis and postmodernism

Livan H. F.

The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, Ankara, Turkey, 16 - 20 July 2018, pp.90

2017

2017

The scar of madness: Hikmet Benol as a Homo Ludens

Livan H. F.

Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017, pp.17 Sustainable Development