Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Düşündüğümüz kadar zeki miyiz? Bir ölçek uyarlamasına ilişkin ön bulgular

VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Konya, Turkey, 8 - 10 September 2022, pp.1-3

Diskalkuliye sahip çocuklarda çalışma belleğinin iyileştirilmesi mümkün mü?

1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2019

Disleksili çocukların matematikte yaşadıkları güçlükler

1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2019

Books & Book Chapters

Diskalkulik çocuklara saat okuma öğretimi

in: Diskalkuli - Matematik öğrenme güçlüğüne sahip çocuklara matematik öğretimi, Yılmaz Mutlu,Sinan Olkun,Levent Akgün,Mehmet Hayri Sarı, Editor, Vizetek, Ankara, pp.261-273, 2021

Diskalkuli ve Matematikle İlişkili Diğer Güçlükler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

in: Diskalkuli Olan Öğrencilerin Tanılanması, Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Yılmaz Mutlu,Sinan Olkun, Editor, Vizetek, Ankara, pp.24-39, 2021

Other Publications