Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Scale Adaptation for Refugee Children: Sense of School Belonging and Social Contact

JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT, 2022 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Adaptation of the Vancouver Index of Acculturation to Turkish and Arabic

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS, vol.80, pp.78-88, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The Risky Behaviours of the Adolescents Exposed to Sexual Revictimization and One-Time Sexual Abuse

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, no.193, pp.109-119, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Social Support of Adolescent Survivors of Child Sexual Abuse and Sexual Revictimization in Turkey

JOURNAL OF CHILD SEXUAL ABUSE, vol.27, no.1, pp.38-52, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

The Effect of Peace Education Program on The Seven -Grade Student's Conflict Resolution and Communication Skills

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.175, pp.309-318, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Examining the Suicide Probability among University Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.171, pp.407-420, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

A Study on the Burnout and Social Support Levels of High School Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.164, pp.283-297, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

EVALUATION OF COMPUTER ADDICTION TENDENCIES IN A GROUP OF PRIMARY STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.43, pp.96-105, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A Study on Multidimensional Relationships

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.10, no.41, pp.37-53, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

ADAPTATION OF ACADEMIC EXPECTATIONS STRESS INVENTORY: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.36, pp.148-157, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Psychometric properties of the Brief Fear of Negative Evaluation Scale: Turkish form

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.8, no.32, pp.21-38, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Suça sürüklenen çocukların değerlendirilmesinde ekolojik yaklaşımın kullanımı: Olgu sunumu

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.19, no.44, pp.793-813, 2019 (Other Refereed National Journals)

Erken Yaşta Evlenen Ergenlerin Bireysel ve Ailesel Özellikleri,Okul Terkinin Nedenleri ve Evlilikle İlgili Sorunları

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik dergisi, vol.8, no.50, pp.1-28, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çocuk istismarı: Stres, aile işlevselliği, sosyal yalıtım, kabul/red

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.8, no.51, pp.213-246, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Irrational Beliefs and the Psychological Symptoms of The Sexual Abuse Victims

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.30, no.2, pp.113-123, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Cinsel istismar mağdurlarının psikolojik belirtileri ve akılcı olmayan inançları

Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, vol.30, no.2, pp.113-123, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergenlerde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş düzeyi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.6, no.46, pp.35-51, 2016 (Other Refereed National Journals)

Akılcı Olmayan Düşünce Düzeyleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.2, no.13, pp.7-17, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vancouver Kültürlenme İndeksi’ni Türkçe ve Arapçaya uyarlama çalışması

21. Uluslararası PDR Kongresi 2019 Okul Psikolojik Danışmanlığı 2023 Vizyonu: Unvan ve Reformlar, 24 - 27 October 2019, pp.192

Mülteci çocuklar için ölçek uyarlama çalışması: Okula aidiyet ve sosyal temas

21. Uluslararası PDR Kongresi 2019 Okul Psikolojik Danışmanlığı 2023 Vizyonu: Unvan ve Reformlar, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.205 Sustainable Development

Göçmen ve mültecilerde kültürlenme stratejileri ve ruh sağlığı

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017 Sustainable Development

Migration process and its effects on mental health

5.International Symposium Chaos, Complexity and Leadership 2017, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2017 Sustainable Development

Patolojik kumar oynama: Bir olgu sunumu

26. Ulaslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Evli bireylerin kendini saklama eğilimi öfke ifade tarzı ve otantiklikleri arasındaki ilişkiler

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.85

Books & Book Chapters

Migration Process and Its Effects on Mental Health

in: Chaos, Complexity and Leadership, Erçetin Ş.Ş.,Potas, N., Editor, Springer International Publishing, pp.87-102, 2019

Patolojik kumar oynama: Bir olgu sunumu

in: Küreselleşen Dünyada Eğitim, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.485-494, 2017

ÖĞRENMEDE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (GELİŞİM-ÖĞRENME-ÖĞRETİM), YEŞİLYAPRAK BİNNUR, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.197-243, 2017

ÖĞRENMEDE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (GELİŞİM-ÖĞRENME-ÖĞRETİM), YEŞİLYAPRAK BİNNUR, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.197-243, 2017

ÖĞRENMEDE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (GELİŞİM-ÖĞRENME-ÖĞRETİM), YEŞİLYAPRAK BİNNUR, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.197-243, 2017

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında karma yöntemli araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, , Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.643-654, 2016

GESTALT VE İNSANCIL YAKLAŞIMDA ÖĞRENME

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ GELİŞİM ÖĞRENME ÖĞRETİM, YEŞİLYAPRAK, BİNNUR, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.272-302, 2016

Cinsel İstismar Mağdurlarıyla Yapılan Adli Görüşmede Çocukların Katılım Hakkı

in: Çocuk Katılımı, Erbay, Ercüment, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.51-65, 2016

Kriz Kuramları

in: Kriz Danışmanlığı, Erdur Baker, Özgür, Doğan, Türkan, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.29-36, 2016

Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme

in: Eğitim Psikolojisi, Yeşilyaprak, Binnur, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.272-286, 2015

The use of systems approach in psychological counseling and guidance

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin, Ş.Ş. & Banerjee, S., Editor, Springer, New York, pp.213-227, 2015

Yas ve Psikolojik Yardım

in: Afetler Krizler Travmalar ve Psikolojik Yardım, Erdur Baker, Ö. & Doğan, T., Editor, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Ankara, pp.265-288, 2014