Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hawley retansiyon apareyinin kullanım süresi mandibular ark stabilitesi ile ilişkili midir?

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, BODRUM, Turkey, 2 - 05 November 2019, pp.124-125

Tek taraflı maksiller lateral eksikliği olan bireylerde kron genişliklerinin simetrisi

25. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.146

Profile changes in a Class II Division 1 patient after two-phase orthodontic treatment

86th Congress of the European Orthodontic Society, PORTOROZ, Slovenia, 15 - 19 June 2010, pp.166

A comparison of self-esteem and social appearance anxiety levels of individuals with different types of malocclusions

Hacettepe University Faculty of Dentistry 1st International Student Congress, Ankara, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.7

Tek taraflı dudak-damak yarıklı bireylerde transvers iskeletsel ölçümlerin değerlendirilmesi

V. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi / 5th International Congress of Cleft Lip and Palate Society, Baku, Azerbaijan, 27 - 28 October 2018, pp.39-41

Evaluation of maxillary alveolar bone changes after incisor intrusion

105th FDI World Dental Congress, Madrid, Spain, 29 August - 01 September 2017, vol.67, pp.19

Reliability of cone-beam computed tomography for temporomandibular joint analysis

95th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research, San-Francisco, Costa Rica, 22 - 25 March 2017

İskeletsel ön açık kapanış tedavisinde miniplak kullanımıyla molar intrüzyonu

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği kongresi, Turkey, 2 - 04 November 2015

İskeletsel ön açık kapanış tedavisinde miniplak kullanımıyla molar intrüzyonu:Olgu sunumu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2015, pp.166

İzole yarık damak ve ön açık kapanışa sahip erişkin hastanın ortodontik tedavisi: Olgu sunumu

Dudak Damak Yarıkları Derneği 1.Uluslararası Kongresi, KAPADOKYA, Turkey, 28 - 30 November 2014, pp.122-123

Şiddetli fasiyal asimetri ve iskeletsel sınıf III malokluzyonun ortognatik cerrahi ile tedavisi

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014, pp.269

Two-phase treatment of a high Angle Class II Division 1 malocclusion: A case report

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2011, pp.360

Effective treatment of a severe Class II Division 2 malocclusion: A case report using a Fatigue Resistant Appliance

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2011, pp.360-361

Books & Book Chapters

Gnatolojik prensiplerin kesişen uygulamaları

in: Ortognatodonti ve Protetik Tedavide Vertikal Boyut- Fonksiyon ve estetiğin bütünleşmesi, Taner, Tülin, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1-13, 2021

Kanıta Dayalı Ortodonti

in: Ortodonti Akıl Notları, Prof. Dr. Selim Arıcı, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.277-284, 2020

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

46

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

2

Project

12

Open Access

13