Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Farklı Boy/Çap Oranlarındaki Örneklerden Belirlenmesi Yaklaşımının Değerlendirilmesi

MÜHJEO2019, Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.39-46

TKİ Hüsamlar linyit açık işletmesi güney şevlerindeki duraysızlık mekanizmaları

MÜHJEO2017, Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 October 2017, vol.1, pp.66-73

Tek eksenli sıkışma dayanımı deneyinde örneğin boy/çap oranının belirlenmesi için yeni bir yaklaşım

MÜHJEO’2015, Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 03 September 2015, vol.1, pp.246-253

Tek Eksenli SıkıĢma Dayanımı Deneyinde Örneğin Boy/Çap Oranının Belirlenmesi Ġçin Yeni Bir YaklaĢım

MÜHJEO 2015 Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.246-253

An evaluation on the effect of test core shape on uniaxial compressive strength and elastic modulus of rock

Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and Population Safety, Moskova, Russia, 06 September 2011, vol.1, pp.591-595

on in-situ stress measurements in Turkey

First Collaborative Symposium of Turk-Japan Civil Engineers, İstanbul, Turkey, 05 June 2008, vol.1, pp.107-116

Doğu Karadeniz Bölgesindeki bir baraj yerinde sıvılaşma potansiyelinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi

Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 September 2007, vol.1, pp.243-252

Türkiye’ye ait veriler esas alınarak önerilmiş SPT-CPT ilişkileri

Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 September 2007, vol.1, pp.233-242

Comparisons between Kaiser Effect levels and pre-stresses applied to rock specimens in laboratory conditions

Annual Meeting of Mining and Material Processing Institude of Japan, Fukuoka, Japan, 02 June 2006, vol.1, pp.37-39

Türkiye için azalım ilişkisi ve eş-ivme haritası önerisi

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 March 2006, vol.1, pp.374-375

Suggested empirical equations for estimating modulus of elasticity of intact rock

International Symposium of the International-Society-for-Rock-Mechanics, Brno, Czech Republic, 18 May - 20 August 2005, pp.563-571 identifier identifier

Kaya malzemesinin elastisite modülünün kestirimi için görgül bir eşitlik

KAYAMEK’2004, VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Sivas, Turkey, 21 October 2004, vol.1, pp.93-99

Mechanism and activity of a complex landslide

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Selanik, Greece, 14 April 2004, vol.2, pp.715-718

Ankara aglomerasında nihai taşıma gücünün farklı yöntemlerle belirlenmesi

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. yil sempozyumu, Mersin, Turkey, 15 October 2003, pp.131

An overview and a study on the stress measurement by Acoustic Emission method

An International Colloquium on the Instrumentation and Monitoring of Landslides and Earthquakes in Japan and Turkey, Koriyama, Japan, 08 October 2003, vol.1, pp.123-132

measurement of the in-situ stress state by Acoustic Emission (AE) method in weak rocks

3rd International Symposium on Rock Stress, RS KUMAMOTO ’03, Kumamoto, Japan, 02 October 2003, vol.1, pp.389-394

Liquefaction phenomenon in the earthquakes of Turkey, including recent earthquakes between 1992 and 1999

International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology, and Field Training Course in Paleoseismology, Ankara, Turkey, 31 August 2003, vol.1, pp.47

The measurement of the stress state of Turkey by Acoustic Emission (AE) method

3rd International Symposium on Rock Stress, Kumamoto, Japan, 4 - 06 November 2003, pp.255-260 identifier

işletmesi ve yakın çevresinin gerilme ortamı.

KAYAMEK’2002, VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 October 2002, vol.1, pp.25-32

Batı Anadolu'nun etkin gerilim ortamı

JEOTEKNİK-III, İzmir ve Çevresinin Deprem- Jeoteknik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 12 October 2001, vol.1, pp.1-14

Assessment of slope deformations and redesign studies at Himmetoglu open pit, Turkey

ISRM Reg EUROCK Symposium on Rock Mechanics, Espoo, Finland, 4 - 07 June 2001, pp.873-878 Sustainable Development identifier

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

655

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

936

H-Index (Scopus)

14

Project

6

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals