Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Operational Parameters on a Mono-wire Cutting System: Efficiency in Marble Processing

ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, cilt.49, sa.2, ss.523-539, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of freeze-thaw cycles on the gloss values of polished stone surfaces

COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.82, ss.49-55, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Study of nozzle angle in stone surface treatment with water jets

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.25, sa.11, ss.4271-4278, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of the rock anisotropy on the efficiency of diamond wire cutting machines

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.48, sa.4, ss.626-636, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TEKTELLİ KESME PARAMETRELERİNİN ÇAMUR TANE BOYUNA ETKİLERİ

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi’ne (IMCET 2019), 16 - 19 Nisan 2019 identifier

Effects of the Diameter of Diamond Beads on Cutting in Monowire Block Cutting System

9th International Marble and Natural Stones Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2017, ss.145-151

Bilgisayar Kontrollü TekTelli Blok Kesme Sisteminin Tanıtılması

6th International Congress of Mining Machinery Technologies, 18 - 21 Ekim 2017

Development of Cuttability Abacuses for Real Marble Rock Types in Diamond Wire Cutting Method

6th International Conference on Computer Applications in the Minerals Industries, 5 - 07 Ekim 2016

Investigation of the Effects of Number of Bead per Meter on Cutting in Monowire Block Cutting System

6th International Conference on Computer Applications in the Minerals Industries, 5 - 07 Ekim 2016

Development of cuttability chart for a marble cutting with monowire cutting machine

3rd International Conference on Stone and Concrete Machining, Bochum, Almanya, 2 - 03 Kasım 2015

Development of Cuttability Chart for a Limestone Cutting with Monowire Cutting Machine

49th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, San Fransisko, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Haziran - 01 Temmuz 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Delme-Patlatma

Temel Madencilik Bilgileri, C.Okay Aksoy, Eren Kömürlü, H. Eray Yaman,, Editör, mAYEB, 2017